Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija.
dc.contributor.authorLiinamaa, Elina
dc.date.accessioned2015-04-14T08:23:43Z
dc.date.available2015-04-14T08:23:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472123
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45623
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen kohteena ovat perhehoitoon sijoitetut alle 18-vuotiaat lapset. Tutkimuksessa tarkastellaan aineistolähtöisesti lasten ajatuksia omasta menneisyydestä, nykyisestä elämäntilanteesta ja tulevaisuudesta. Lasten ajatusten pohjalta selvitetään ja kuvaillaan vaikean lapsuuden läpikäyneiden lasten selviytymisen keinoja induktiivisella tutkimusotteella. Aineisto on kerätty haastattelemalla seitsemää perhehoitoon sijoitettua lasta heidän elämästään ja kokemuksistaan. Aineiston analyysi on toteutettu temaattisen sisällönanalyysin menetelmällä. Teemahaastatteluiden lisäksi aineistonkeruussa on hyödynnetty visuaalispohjaisia menetelmiä. Tutkimuksen toteuttamisen taustalla on tarve tuoda sijoitetun lapsen ääni esiin perhehoidon tutkimuskentällä, sekä lisätä tietoutta siitä, mitkä tekijät edesauttavat lasta kasvamaan vaikeasta lapsuudesta kohti eheää aikuisuutta. Tie-tous lasten resilienssiä lisäävistä tekijöistä lisää ymmärrystä lasten kasvuproses-seista ja auttaa parhaimmillaan niin perheenjäseniä, lasta itseään kuin sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia työssään. Sijoittamisella on monitahoisia vaikutuksia lapsen perhekäsitykseen ja -arvoihin, minäkuvaan sekä omiin tulevaisuuden suunnitelmiin. Lapset osoittau-tuivat sitkeiksi ja resilienteiksi ilmentäen merkittävää kykyä selviytyä vaikeasta lapsuudesta. Haastattelemani lapset olivat työstäneet omaa tilannettaan vuosien varrella runsaasti ja löytäneet menneisyydestään voimavaroja, jotka ovat auttaneet lasta ymmärtämään omaa itseään. Ajan myötä voimavarat ovat muodostuneet osaksi lapsen identiteettiä ja omaa minuutta. Sijoitetun lapsen eheytymisen kannalta on olennaista, että lapsi hyväksyy oman menneisyytensä tapahtumat. Tulosten valossa sijoitetun lapsen selviytymistä edistäviksi tekijöiksi muodostui seitsemän asiaa: oman menneisyyden käsitteleminen, positiivinen asenne ja minäkuva, tunnetaidot, yksi tai useampi läheinen ihminen, harrastukset ja vapaa-aika, puhuminen ja tulevaisuusorientaatio. Lastensuojeluun ja sijoitettujen lasten eheytymisen tukemiseen tarvitaan jatkossa lisää käytännön keinoja, hankkeita ja projekteja, joilla lapsen sisäistä potentiaalia ja voimavaroja voidaan löytää ja auttaa niitä kasvamaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (99 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherperhehoito
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.othersijoitetut lapset
dc.subject.otherselviytyminen
dc.subject.otherresilienssi
dc.subject.othervaikea lapsuus
dc.titleOutolinnusta selviytyjäksi : perhehoitoon sijoitettujen lasten kuvauksia omasta elämästä ja selviytymisen keinoista
dc.title.alternativePerhehoitoon sijoitettujen lasten kuvauksia omasta elämästä ja selviytymisen keinoista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504141571
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2015-04-14T08:23:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoperhehoito
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.subject.ysoresilienssi
dc.subject.ysolapsuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record