Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.advisorAlanen, Ilkka
dc.contributor.authorMihailov, Meri
dc.date.accessioned2015-03-20T12:13:30Z
dc.date.available2015-03-20T12:13:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1468571
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45545
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää kuinka suomalaiset jakautuvat sosiodemografisten taustamuuttujien mukaan sosiaalipsykologi ja arvotutkija Shalom Schwartzin kymmmenen arvon arvotypologiaan. Sosiodemografisina taustamuuttujina tutkimuksessa ovat mm. ikä, sukupuoli, tulotaso sekä työantajasektori. Tarkoituksena on tarkastella vaikuttavatko nämä sosiodemografiset taustamuuttujat siihen millaisiin arvoihin suomalaiset samaistuvat. Aihe on sosiologisesti tärkeä ja relevantti, sillä viime vuosina valtamediassa yleistynyt keskustelu arvojen kovenemisesta, katoamisesta tai vääristymisestä viestii siitä, että jotain muutosta on tapahtumassa yhteiskunnassa. Arvoja tutkimalla tuotetaan tarkkaa tietoa ympäröivästä todellisuudesta ja sitä muokkaavista yksilöistä. Tutkimuksen aineistona toimii European Social Surveyn vuoden 2010 Suomen aineisto, josta erikoishuomion saa Schwartzin tekemä ja hänen arvotypologiansa tutkimiseen tarkoitettu lisäkysymysosio. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty keskiarvovertailua, jolla tarkastellaan suomalaisten sijoittumista viiteen eri arvoon: hyväntahtoisuuteen, universalismiin, turvallisuuteen, itseohjautuvuuteen sekä suoriutumiseen. Näistä suoriutuminen otetaan tarkemman analyysin kohteeksi johtuen arvoon samaistumisen suuresta keskihajonnasta. Analyysimenetelminä tässä tarkastelussa on kaksisuuntainen varianssianalyysi sekä lineaarinen regressioanalyysi. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimii arvotutkimuksen historia, yhteiskuntatutkimus, aiemmin tuotettu tieto suomalaisten arvoista sekä Schwartzin arvoteoria, joiden pohjalta tuloksia tarkastellaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaiset ovat suurimmaksi osaksi yhdenmukainen kansa, joka samaistuu kollektiivisiin arvoihin, kuten hyväntahtoisuuteen sekä universalismiin, riippumatta vastaajan sosiodemografisista taustamuuttujista. Kuitenkin on olemassa pieni ryhmä, joka koostuu nuorista ja korkeasti koulutetuista, jotka samaistuvat individualistiseen suoriutumisen arvoon.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (90 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSchwartz, Shalom H
dc.titleUniversalisti vai suoriutuja : suomalaisten jakautuminen Shalon Schwartzin arvotypologiaan sosiodemografisten taustamuuttujien valossa
dc.title.alternativeSuomalaisten jakautuminen Shalon Schwartzin arvotypologiaan sosiodemografisten taustamuuttujien valossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201503201496
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2015-03-20T12:13:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysosuoriutuminen
dc.subject.ysouniversalismi
dc.subject.ysoindividualismi
dc.subject.ysokollektivismi
dc.subject.ysohyvinvointivaltio
dc.subject.ysoyhteiskunta
dc.subject.ysoarvoteoria
dc.subject.ysosuomalaiset
dc.subject.ysoSuomi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record