Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo.
dc.contributor.authorHyytiäinen, Tuija
dc.date.accessioned2015-02-25T19:12:55Z
dc.date.available2015-02-25T19:12:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1466989
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45403
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastelen isyyden kulttuurista rakentumista diskursiivisissa käytänteissä 1970-luvulta 2010-luvulle. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaista puhetta isyydestä on esiintynyt perhelehden artikkeleissa. Tutkielman aineiston olen kerännyt perhelehdestä Kaksplus. Vuodesta 1970 vuoteen 2010 olen käynyt läpi kaksi numeroa, numerot 3 ja 10, joista olen aineistoksi valinnut isyyteen liittyvät artikkelit. Lopullisen diskurssianalyysin aineistoksi eristin artikkeleista ne, jotka ovat miehen haastatteluja tai miehen kirjoituksia. Tutkielmassa näen todellisuuden rakentuvan sosiaalisissa käytänteissä ja ajattelen kielenkäytöllä olevan seurauksia tuottava luonne. Näin ollen tutkielman viitekehys on sosiaalisen konstruktivismin ja diskurssianalyysin perinteissä. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat isyyden vuosikymmenten aikana tapahtuneeseen muutokseen ja nykyisyyteen liittyvät aikaisemmat tutkimukset. Lisäksi olen tarkastellut perhepolitiikan muutoksia, jotka ovat kulkeneet rinnakkain isyyden muutoksen kanssa. Olen muodostanut aineistosta kaksi toisistaan poikkeavaa diskurssia ja nimennyt ne osallistuvan isän diskurssiksi ja mukaan kutsutun miehen diskurssiksi. Nämä diskurssit eroavat toisistaan sen suhteen, millaisena miehen osallistuminen lapsen hoitoon rakentuu. Osallistumisesta puhutaan eri tavoin suhteessa isän ja lapsen vuorovaikutukseen, isän saatavilla oloon ja kokonaisvastuun kantamiseen. Diskurssit tuovat esiin isyyden muuttuvaa luonnetta. 1970- ja 1980-luvulla osallistumista puolustetaan ja perustellaan. 1990-luvulla puolustuspuhe liittyy eriytyneissä sukupuolirooleissa toimimiseen ja 2000-luvulla isän osallistuminen lapsen hoivaan ja perheestä kannettavaan vastuuseen muuttuu miltei itsestään selväksi. Suuri muutos puheessa 2000-luvulla liittyy lisääntyneeseen puheeseen työstä. Puhe isyydestä perhelehden diskursiivisissa käytänteissä näyttäytyy kaikkineen osallistumiseen kannustavana, mutta nykyisyydessä työn vahvasti huomioivana isyyspuheena.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKaksplus (aikakauslehti)
dc.titlePuhetta isyydestä ja osallistumisesta : isyyden diskursiivinen rakentuminen Kaksplus -lehdessä 1970-2010
dc.title.alternativeIsyyden diskursiivinen rakentuminen Kaksplus -lehdessä 1970-2010
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201502251378
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2015-02-25T19:12:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoisyys
dc.subject.ysoisät
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record