Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja.
dc.contributor.authorKettunen, Katja
dc.date.accessioned2015-01-28T19:14:28Z
dc.date.available2015-01-28T19:14:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465548
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45180
dc.description.abstractKettunen Katja, 2015. Liikunnan- ja terveystiedonopettajien täydennyskoulutustoiveita. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yli-opisto, 90s. Tutkielmassa selvitettiin liikunnan- ja terveystiedon opettajien koulutustoiveita Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:lle (Liito ry). Tavoitteena oli selvittää millaista koulutusta lii-kunnan- ja terveystiedon opettajat haluaisivat Liito ry:n järjestävän, miten kiinnostus jakautuu naisilla ja miehillä sekä millaisista yksittäisten aihealueiden koulutuksista eri-ikäiset naiset ja miehet ovat kiinnostuneita. Tutkielma on laadullinen tutkimus ja tutkimusotteena on fenomenografia. Tutkielman koh-dejoukkona on 667 ammatissaan toimivaa liikunnan- ja terveystiedon opettajaa, joista nai-sia on 480 ja miehiä 187. Tutkimusaineisto on yksi osa kuusiosaisesta laajemmasta tutki-musaineistosta, joka toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitoksen ja Liikunnan- ja terveystiedon opettajat ry:n (Liito ry) kanssa. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella (liite 1) keväällä 2011. Otannassa käytettiin Liito ry:n jäsenrekisteriä. Kyselylomake lähetettiin kohdejoukolle sähköpostitse. Tässä tutkielmassa käytetyn kyselylomakkeen kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Aineisto analyysissä vastaukset teemoiteltiin, jonka jälkeen pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva ja tulkinta liikunnan- ja terveystiedon opettajien koulutustoiveista sekä vertailu siitä, onko iällä tai sukupuolella vaikutusta koulutustoiveisiin. Tutkimuksen keskeiset tulokset osoittivat, että liikunnan- ja terveystiedon opettajat iästä tai sukupuolesta riippumatta toivoivat Liito ry:n järjestävän koulutusta, jossa paneudutaan mieluummin kouluun sovellettaviin sisältöihin kuin opettajuuden kehittämiseen. Niin nais- kuin miesliikunnan ja terveystiedon opettajat kaikissa ikäryhmissä toivoivat eniten lajitaitoihin liittyviä koulutuksia. Terveystiedon opetukseen liittyviä koulutuksia toivoivat kaikki muut paitsi nuoret miesopettajat. Myös lajiuutuuksiin liittyvät koulutustoiveet olivat kysyttyjä iästä tai sukupuolesta riippumatta. Naisilla lajikohtaiset koulutustoiveet olivat iästä riippumatta samansuuntaisia. Miehillä lajikohtaiset koulutustoiveet jakautuivat naisia enemmän eri lajien kesken. Lajeista eniten sekä nais- että miesopettajat toivoivat koulutuksiin tanssia ja musiikkiliikuntaa, palloilua, voimistelua ja kehonhuoltoa sekä telinevoimiste-lua. Kaikki miehet iästä riippumatta toivovat koulutusta naisia enemmän opetuksen haasteisiin. Joissain määrin iällä näyttäisi olevan pientä vaikutusta koulutustoiveisiin. Liikunnanopettajan ikääntyessä hän kaipaa koulutusta hyvinvointiin sekä kuntosaliharjoitteluun ja terveysliikuntaan nuorempia kollegoitaan enemmän. Tämän tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja kehitettäessä liikunnan- ja terveystiedon opettajien perus- ja täydennyskoulutusta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikunnan- ja terveystiedon opettaja
dc.subject.otherkoulutustoiveet
dc.subject.othertäydennyskoulutus
dc.titleLiikunnan- ja terveystiedon opettajien koulutustoiveita
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501281209
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-01-28T19:14:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysokoulutustarve
dc.subject.ysotäydennyskoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record