Show simple item record

dc.contributor.advisorErkkilä, Jaakko
dc.contributor.authorHilpinen, Sari
dc.date.accessioned2015-01-23T04:20:23Z
dc.date.available2015-01-23T04:20:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465477
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45148
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa kuvataan Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana toimivien musiikkiterapeuttien toimintaa ja sijoittumista yhteiskunnan kuntoutuspalvelujärjestelmään vuosien 2012–2014 välisenä aikana. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan musiikkiterapeuttien kokemuksia kuntoutustyöstä ja yhteistyöstä Kelan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tutkielma perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin syksyllä 2012 mrInterview -ohjelman avulla tehdyn internetkyselyn kautta. Kyselytutkimukseen osallistui 66 Kelan palveluntuottajahaun kautta tavoitettua musiikkiterapeuttia. Kerättyä kyselytutkimuksen aineistoa analysoitiin tilastollisin menetelmin SPPS Statistics 20.0 ohjelmaa käyttäen, ja laadullista sisällönanalyysia käytettiin kyselylomakkeen avointen vastausten analysoinnissa. Määrällistä ja laadullista tutkimusotetta käytettiin tutkimuksen teossa joustavasti koetun tarpeen mukaan tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimusprosessin aikana tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: – Miten Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta tuottavat musiikkiterapian palveluntuottajat sijoittuvat yhteiskunnan palvelujärjestelmään sosiaali- ja terveyden- huollon kentälle? – Millaisista osa-alueista koostuu yrittäjänä toimivan musiikkiterapeutin työnkuva? – Millaiseksi musiikkiterapeutit kokevat Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana toimimisen? Tutkimustuloksissa kuvataan musiikkiterapeutin ammatillista asemaa ja tehtäviä kuntouttajana, yrittäjänä ja palveluntuottajana kolmitasoisen jaottelun kautta, jossa musiikkiterapeutin työtä, työn tekemisen edellytyksiä ja yhteiskunnallista sijoittumista tarkastellaan koulutustason, velvoitteiden ja oikeuksien tason sekä toteutustason kautta. Tutkimustuloksien mukaan Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta tuottavien musiikkiterapeuttien ammatillisuus pohjautuu laadukkaaseen koulutukseen, vahvaan ammattiosaamiseen ja voimakkaasti sisäistettyyn näkemykseen kuntoutuksen tavoitteellisuudesta. Tämän tutkielman aineiston mukaan musiikkiterapiakuntoutus on tavoitteellista, vaikuttavaa, asiakaslähtöistä ja ammatillisesti toteutettua laadukasta kuntoutusta, joka täyttää hyvän kuntoutuskäytännön vaatimukset. Laadukkaasta kuntoutustyöstä huolimatta musiikkiterapeuttien ammatillinen asema ja sijoittuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kenttään on tällä hetkellä hyvin ristiriitainen, epäselvä ja epäoikeudenmukainen sekä kuntouttajan että kuntoutujan näkökulmasta katsottuna. Tutkielmassa kuvataan laajasti musiikkiterapeuttien ajankohtaista ammattinimikkeen tarvetta. Musiikkiterapeutin ammattinimikkeen laillistamisesta tehty lakialoite on edennyt joulukuussa 2014 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMusiikkiterapia
dc.subject.otherKelan lääkinnällinen kuntoutus
dc.subject.otherHyvä kuntoutuskäytäntö
dc.subject.otherAmmattinimike
dc.titleMusiikkiterapeutti yksityisenä yrittäjänä ja Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501231168
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkiterapia (maisteriohjelma)fi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Music Therapyen
dc.date.updated2015-01-23T04:20:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3053
dc.subject.ysomusiikkiterapia
dc.subject.ysomusiikkiterapeutit
dc.subject.ysolääkinnällinen kuntoutus
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysoyrittäjät
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysopalveluntuottajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record