Show simple item record

dc.contributor.advisorPulkkinen, Mirja
dc.contributor.authorUkkola, Kristian
dc.date.accessioned2015-01-19T10:52:09Z
dc.date.available2015-01-19T10:52:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45118
dc.description.abstractYrityksien toimintaympäristö on viime vuosikymmenen aikana muuttunut merkittävästi. Informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) painoarvo on lisääntynyt ja yrityksien liiketoiminta perustuu yhä enemmän sen luomien mahdollisuuksien varaan. Se asettaa informaatio- ja viestintäteknologialle aivan uudenlaisia haasteita ja vaatimuksia, joihin virtualisointi osittain vastaa. Jotta näitä ICT:n vaikutuksia voitaisiin yrityksessä arvioida, tulee niitä pystyä mittaamaan asianmukaisella tavalla. Kyse on lopulta siitä, kuinka hyvin investoinnit onnistuvat ja luovat yritykselle lisäarvoa. Lisäarvo rakentuu yrityksen eri osissa, virtualisoinnin toimiessa osana yrityksen ICT-infrastruktuuria. Tämän lisäarvon muodostumista voidaan tarkastella muun muassa Porterin arvoketjun pohjalta, joka osoittaa ne prosessit, joissa lisäarvoa syntyy. Tässä tutkielmassa käytämme myös ICT-investointien vaikutushierarkian mallia, josta voimme nähdä sen, kuinka ICT-investointien luoma lisäarvo voi kadota organisaation muihin prosesseihin, ennen kuin se pääsee mitattavaksi. Tämä on yksi keskeisistä ongelmista arvioitaessa ICT- investointien kannattavuutta. Tämän lisäarvon mittaamiseen on olemassa useita menetelmiä, joista toi- sinaan käytetään useamman mittarin yhdistelmää, jotta investoinnista saataisiin mahdollisimman kattava kuva. Nämä mittarit voidaan jakaa aineettomiin ja aineellisiin, joiden pohjalta pyrimme luomaan kokonaiskuvan siitä, millaista arvoa virtualisointi yrityksissä luo. ICT-tasapainotetun tuloskortin pohjalta pyrimme puolestaan löytämään ne osa-alueet, joille virtualisoinnin luoma lisäarvo kohdistuu. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja sen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva virtualisoinnin luomasta lisäarvosta. Tutkielmassa on myös esitelty muutamia haasteita, joita liiketoiminta-arvon mittaaminen käytännössä aiheuttaa.fi
dc.description.abstractOperating environment of businesses has changed greatly during the last decade. Information and communication (ICT) technology’s importance has increased and business relies more and more on possibilities created by it. This sets whole new requirements and challenges for ICT-technologies and virtualization partly responds to these. However in order to estimate these effects, we have to be able to measure these investments properly. It is all about how well investments succeed and take part in the value creation for the organization. Value addition happens on different parts of business and virtualization functions as a part of ICT-infrastructure. This value addition can be observed through Porters value chain model, which describes the processes where value is being created. In this thesis we also use ICT-investments effects hierarchy model, from which we can also see how this added value can be lost in other processes of the business before it even gets to the point where it is being measured. This is one of the essential problems when estimating ICT-investments profitability. There exists multiple techniques of how this value addition can be meas- ured and sometimes a combination of these methods is used to achieve as complete view of the investment as possible. These indicators can be divided into intangible and tangible. Based on these we try to accomplish a general view of how virtualization creates value in organizations. Using ICT-balanced scorecard we can also point out those areas of business to where the value addition of virtualization falls on. This thesis is carried out as a literature review and the purpose of it is to create an overall image of value addition created by virtualization. This thesis also described some challenges that the measuring of business value poses in practice.en
dc.format.extent27
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervirtualisointi
dc.subject.otherIaaS
dc.subject.otherinformaatio- ja viestintäteknologia
dc.subject.otherliiketoiminta-arvo
dc.subject.otherarviointi
dc.titleMitkä ovat virtualisoinnin tuottaman liiketoiminta-arvon lisäyksen arviointikeinot?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501191138
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2015-01-19T10:52:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record