Show simple item record

dc.contributor.advisorPoskiparta, Marita
dc.contributor.authorPentikäinen, Sari
dc.date.accessioned2015-01-12T08:28:25Z
dc.date.available2015-01-12T08:28:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465228
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45049
dc.description.abstractTutkimuksessa kartoitettiin yhden kunnan viranhaltijoiden ja valtuutettujen näkemyksiä hyvinvointikertomuksesta, joka on työväline kuntien hyvinvointipolitiikan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten hyvinvointikertomus tunnetaan viranhaltijoiden ja valtuutettujen keskuudessa, miten hyvinvointikertomus näkyy toimialojen ja valtuutettujen työssä ja miten sen käyttöä johtamisen ja päätöksenteon työkaluna voitaisiin kehittää. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin. Tutkimusta varten haastateltiin kesäkuussa 2013 neljä viranhaltijaa ja viisi kunnanvaltuutettua, jotka kaikki olivat samasta noin 20 000 asukkaan kunnasta. Haastatellut viranhaltijat olivat eri hallinnonaloilta. Luottamushenkilöistä kaksi oli ensimmäisen kauden valtuutettuja ja kolme henkilöä oli vähintään toisella valtuustokaudellaan. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. Hyvinvointikertomus tunnettiin viranhaltijoiden ja valtuutettujen keskuudessa pääosin hyvin. Haastateltavat näkivät hyvinvointikertomuksen väestön hyvinvoinnin kuvaajana, joka kertoo kuntalaisten hyvinvoinnin vahvuuksista ja toisaalta ongelmista. Hyvinvointikertomuksen koettiin tarjoavan hallinnonalojen palvelujen suunnitteluun työkalun, joka ohjaa asiakaslähtöisyyteen, auttaa resurssien suuntaamisessa sekä kannustaa ennaltaehkäisevään työhön ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hyvinvointikertomuksen nähtiin tuovan ymmärrystä suunnittelun ja päätöksenteon taustalle ja sitä oli käytetty esimerkiksi perusteluna päätöksille. Lautakunnilla nähtiin olevan tärkeä rooli hyvinvointikertomuksen käytäntöön viemisessä. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi hyvinvointikertomuksen käyttöä ajatellen haastateltavat kokivat paremman jalkauttamisen henkilöstön ja kuntalaisten pariin sekä hyvinvointikertomuksen pohjalta tehtävät konkreettiset toimenpiteet, joita seurataan ja arvioidaan. Lisäksi toivottiin asennemuutosta, jotta toimintatapoja voitaisiin muuttaa, eikä tyydyttäisi vanhojen rutiinien toistamiseen. Hyvinvointikertomuksen tunnistettiin ohjaavan palvelujen suunnittelua asiakaslähtöisyyteen, ennaltaehkäisevään työhön sekä omaehtoisen hyvinvoinnista huolehtimisen mahdollistamiseen. Haasteena tulevaisuutta ajatellen ovat riittävän konkreettiset toimenpiteet eri hallinnonaloilla, jotta hyvinvointitavoitteet voidaan saavuttaa. Toimien vaikuttavuutta tulee myös arvioida aiempaa huolellisemmin sekä edistää eri hallinnonalojen yhteistyötä kunnan terveyttä edistävissä toiminnoissa.fi
dc.description.abstractThis study examined the perceptions of municipal officials and local councillors of the local health report in a municipality in Finland. The health report is a tool for planning, monitoring and evaluating local health policies. The aim of the study was to gain more knowledge on how well-known the health report is among municipal officials and local councillors, how it is exploited and what should be done in order to develop the application of the health report as a tool for health policy. The data used in this study consisted of nine personal thematic interviews, which were carried out in June 2013. Four of the subjects were municipal officials and five of them were councillors in the municipality of approximately 20 000 residents. All the officials represented different areas of responsibility. Two of the councillors were in their first four-year term in the mu-nicipal council and three councillors were at least in their second term in the council. The data was analyzed using qualitative content analysis. The local health report was mainly well-known among municipal officials and councillors. The subjects found that the health report described the strengths and weaknesses of health status among local population. According to the subjects the health report is a tool that guides areas of responsibility to acknowledge customer orientation, assists allocating resources and guides to preventive activities and promotes employee well-being. The health report had given new understanding for planning and decision making and it had been used as a guideline for decisions. The subjects found that the municipal boards have a key role in implementing the health report into practice. They also considered the following themes to be the main issues for development: the improvement of information sharing of the health report among staff and residents, more concrete actions and more thorough monitoring and evaluation of the actions. Additionally, an attitudinal change was hoped in order to develop the course of action instead of repeating old routines. The subjects thought that the health report guides to better customer orientation, preventive activities and to enable people to increase their health in the service planning process. The main challenges for the future are concrete actions across different areas of responsibility in order to achieve the health objectives as well as evaluating the effectiveness of actions more thoroughly. Additionally, intersectoral co-operation in municipal health promotion should be increased.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhyvinvointikertomus
dc.titleKunnan viranhaltijoiden ja valtuutettujen näkemyksiä hyvinvointikertomuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501121068
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2015-01-12T08:28:26Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysohyvinvointipolitiikka
dc.subject.ysoterveys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record