Show simple item record

dc.contributor.advisorKarkulehto, Sanna
dc.contributor.advisorKoistinen, Aino-Kaisa
dc.contributor.authorKekki, Kia
dc.date.accessioned2015-01-02T12:28:22Z
dc.date.available2015-01-02T12:28:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465010
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45004
dc.description.abstractPro gradu -työssäni tutkin Eija Lappalaisen ja Anne Leinosen kirjoittaman dystooppisen Routasisarukset-trilogian teoksia Routasisarukset (2011), Hiekkasotilaat (2012) ja Konejumalat (2013). Tutkimuksessani keskityn kuvaamaan ja analysoimaan trilogian esityksiä inhimillisestä ja ei-inhimillisestä sekä niiden välistä suhdetta. Tutkielmani teoreettisena taustana ovat ekokritiikin ja kriittisen posthumanismin teoretisoinnit, joiden yhteisiä piirteitä pyrin tutkimuksessani kartoittamaan ja soveltamaan. Lähiluvun avulla analysoin trilogian esityksiä ihmisyydestä, eri lajien välisistä suhteista sekä lopulta laajemmin sitä, millaisia merkityksiä inhimillinen ja ei-inhimillinen näiden kuvausten kautta saavat. Samalla tutkin trilogian esityksiä toisilleen vastakkaisiksi mielletyistä vastapareista ja kategorioista, kuten elollinen–eloton, orgaaninen–ei-orgaaninen, luonnollinen–luonnoton ja luonto–kulttuuri. Trilogian esitykset ihmisyyden perustaviksi elementeiksi mielletyistä asioista, kuten lisääntymisestä, kuolemasta ja tietynlaisesta ihmisruumiista, horjuttavat luonnollisuuden ja luonnottomuuden rajaa. Trilogian esitykset eettisistä ongelmista kyseenalaistavat edelleen ihmislajin oletetun eettisyyden ja humaaniuden. Erilaisten materiaalien kohtaaminen hybridihahmoissa ja kone-eläimissä purkaa puolestaan orgaanisen ja ei-orgaanisen rajaa. Trilogian esitykset kritisoivat stabiilin ja ”puhtaan” ihmisyyden ajatusta sekä paljastavat humanistisen ruumiinkuvan ahtauden. Lajierot ylittävän viestinnän kuvaukset korostavat kommunikaation mahdollisuutta inhimillisten ja ei-inhimillisten olentojen välillä. Erityisesti koneen ja ihmisen suhde on trilogiassa niin läheinen, että voidaan puhua kumppanuuslajeista. Inhimillinen ja ei-inhimillinen kohtaavat ja sekoittuvat kaikissa näissä prosesseissa lähentyen toisiaan merkitystasolla. Tutkimukseni perusteella trilogian maailman voikin tulkita erilaisten luontoon ja kulttuuriin kuuluvien asioiden yhteenliittymiseksi, luontokulttuuriksi. Tässä luontokulttuurissa inhimillinen ja ei-inhimillinen ovat dynaamisia ja alati toisiinsa sekoittuvia elementtejä, erilaisilla materiaaleilla ja kategorioilla leikittelyä. Inhimillisen ja ei-inhimillisen esitykset kietoutuvat trilogiassa osaksi ekokritiikin, posthumanismin ja transhumanismin välistä neuvottelua. Samalla esitykset resonoivat vahvasti reaalimaailmassa tapahtuvien muutosten, kuten antroposentrismin kyseenalaistamisen kanssa. Tutkimukseni perusteella ekokritiikki ja posthumanismi ovat teoreettisina suuntauksina ja kysymyksenasetteluissaan lähellä toisiaan, ja niitä on mielekästä soveltaa yhdistellen kirjallisuudentutkimuksessa. Yhdessä ne voivat paljastaa (nyky)kirjallisuudesta uudenlaisia kriittisiä näkökulmia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLappalainen, Eija
dc.subject.otherLeinonen, Anne
dc.subject.otherLappalainen, Eija
dc.subject.otherLeinonen, Anne
dc.subject.otherLappalainen, Eija
dc.subject.otherLeinonen, Anne
dc.subject.otherposthumanismi
dc.subject.otheruuskumma
dc.titleInhimillisen ja ei-inhimillisen suhde Eija Lappalaisen ja Anne Leinosen trilogiassa Routasisarukset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201501021002
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosTaiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Art and Cultural Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.date.updated2015-01-02T12:28:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysoekokritiikki
dc.subject.ysotranshumanismi
dc.subject.ysodystopiat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record