Show simple item record

dc.contributor.advisorMartin, Maisa
dc.contributor.advisorVaarala, Heidi
dc.contributor.authorOjanen, Heli
dc.date.accessioned2014-12-17T14:07:25Z
dc.date.available2014-12-17T14:07:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453940
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44943
dc.description.abstractTekstien maailma on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana peruuttamattomasti kirjoitetusta kielestä joka puolelta päällemme vyöryväksi teksti- ja informaatiotulvaksi. Muutosta ovat muokanneet teknologiset uutuudet kuten televisio, tietokone ja internet sekä erilaiset sosiaalisen ja osallistavan median ohjelmat ja sovellukset. Vaikka tekstien maailma on muuttunut nopeasti, tekstikäsitykset voivat muuttua hitaammin. On siis paikallaan tutkia, miten tekstikäsitykset kulkevat tekstien mukana. Pro Gradu -työssäni tutkin Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksessa kevätlukukaudella 2012 järjestetyn Tekstejä suomeksi 2 -kurssin opiskelijoiden tekstikäsityksiä sekä niiden muuttumista kurssin aikana. Kurssi on tarkoitettu suomea toisena kielenä opiskeleville, ja sen pohjalla on laaja tekstikäsitys. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millainen tekstikäsitys Tekstejä suomeksi 2 -kurssin opiskelijoiden kurssilla tuottamissa teksteissä näkyy? 2. Muuttuko opiskelijoiden tekstikäsitys kurssin aikana? Miten se muuttuu? Tutkimukseni taustalla ovat käsitteet multimodaalisuus ja monimediaisuus. Laajan tekstikäsityksen mukaan tekstejä ovat muutkin merkityksiä välittävät keinot kuin vain kieli, eli semioottiset resurssit: kuvat, grafiikka, puhe, merkit ja eleet. Multimodaalisuus yhdistettynä monimediaisuuteen, eli välineiden moninaisuuteen, on muuttanut kommunikaatiota ja tekstejä myös opetuksessa. Aineistoni koostuu kevään 2012 Tekstejä suomeksi 2 -kurssin teksteistä: kontaktituntien videoinneista, opiskelijoiden lähettämistä tviiteistä ja kurssin lopuksi käydyistä palautekeskusteluista. Tutkimuksessani käytän sisällönanalyysia: analysoin aineistosta löytyneitä tekstikäsitystä ilmentäviä lausumia. Kurssilaisten puheista, tviiteistä ja palautekeskusteluista saa selville, että opiskelijoiden tekstikäsitys on muuttunut perinteisestä laajempaan ja aktiivisempaan tekstikäsitykseen. Kaikkien kurssilaisten kohdalla ero ei ollut kovin selvä: osa piti kiinni käsityksestä, että teksti on pääasiassa kirjoitettua kieltä, mutta he eivät olleet kannallaan enää yhtä tiiviisti kuin ennen kurssia. Vastaavasti osa kurssilaisista ymmärsi kurssilla tarjottujen tekstien avulla, että tekstien maailma on laaja ja teksteillä tehdään asioita, niitä ei vain lueta ja vastaanoteta passiivisesti. Opiskelijat käyttivät tunneilla multimodaalisia ja monimediaisia keinoja merkitysten välittämiseen ja oppivat kurssin aikana käyttämään Twitteriä sekä hallitsivat pääosin Twitterin tekstilajin. Harva sanallisti kurssin aikana omaa tekstikäsitystään, mutta he jotka sanallistivat, kertoivat tekstikäsityksenä laajentuneen. Kurssilla tarjottu tekstikäsitys vaikuttaa myös kurssilaisten käsityksiin teksteistä. Opettajien on yleensäkin syytä olla tietoisia omista käsityksistään ja asenteistaan, joita välittävät eteenpäin opiskelijoille. Teknologia saattoi olla joillekin kurssilaisista tekstikäsityksen laajentamista hankaloittava asia: teknologian hallinta ja mielenkiinto sitä kohtaan eivät ole kaikilla samanlaisia. Tulevaisuudessa teknologisen osaamisen erot voivat olla pienempiä, jolloin myös tekstikäsityksissä näkyvät erot saattavat kaventua.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (64 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSuomi toisena kielenä
dc.subject.othertoisen kielen oppiminen
dc.subject.othertekstit
dc.subject.othermultimodaalisuus
dc.subject.othertekstitaito
dc.titleTekstikäsitysten muuttuminen suomi toisena kielenä -kurssilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412173530
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2014-12-17T14:07:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysotekstit
dc.subject.ysomultimodaalisuus
dc.subject.ysotekstitaito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record