Show simple item record

dc.contributor.advisorValo, Maarit
dc.contributor.authorNitovuori, Reeta
dc.date.accessioned2014-12-15T10:39:10Z
dc.date.available2014-12-15T10:39:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453889
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44882
dc.description.abstractTämän pro gradu -työn tavoitteena oli kuvata ja jäsentää irtisanottujen kokemuksia irtisanomistilanteen vuorovaikutuksesta. Tavoitetta lähestyttiin kysymällä irtisanottujen kokemuksia heidän omasta ja johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä irtisanomistilanteessa. Lisäksi tutkimuksella pyrittiin selvittämään irtisanottujen kokemuksia irtisanomistilanteen ulkoisista tekijöistä ja irtisanomisprosessista kokonaisuudessaan. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin avointa teemahaastattelua. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä kahdeksaa tuotannollistaloudellisin perustein irtisanottua henkilöä, joista viisi on naisia ja kolme miehiä. Iältään haastateltavat ovat 28–55-vuotiaita, ja he ovat työskennelleet irtisanoneessa yrityksessä 2–30 vuotta. Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Tulokset osoittavat, että irtisanomistilanne koetaan pääosin ikäväksi ja tunteita herättäväksi vuorovaikutustilanteeksi, jossa sosiaalisen tuen merkitys korostuu. Tulosten perusteella sosiaalista tukea voidaan osoittaa sekä tiedollisesti että emotionaalisesti. Tuloksista käy myös ilmi, että irtisanomistilanteen vuorovaikutukseen koetaan liittyvän epävarmuutta. Epävarmuuden koetaan liittyvän erityisesti tunteiden hallintaan ja ilmenevän vähäisenä kysymysten esittämisenä. Tämän voidaan nähdä tukevan epävarmuuden hallinnan teoriassa esitettyä näkemystä, jonka mukaan epävarmuutta voidaan hallita välttämällä informaatiota. Vaikka irtisanomispäätöksestä oli irtisanottujen mukaan kerrottu pääosin suorasti, on tutkimusaineistossa nähtävissä myös kokemuksia johtajan epäsuorasta viestinnästä. Aineistosta käy ilmi, että epäsuora viestintä koetaan vuorovaikutusta vaikeuttavaksi tekijäksi. Epäsuora viestintä voidaan tulkita informaation manipuloinniksi, jolla johtajan ajatellaan helpottavan asemaansa haastavassa vuorovaikutustilanteessa. Tutkimus tuotti työelämän kannalta merkittävää tietoa irtisanomistilanteen vuorovaikutuksesta. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä aiheen jatkotutkimuksissa että käytännön johtamistyössä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherirtisanomistilanne
dc.subject.otherjohtamisviestintä
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.othervuorovaikutuskäyttäytyminen
dc.titleIrtisanottujen kokemuksia irtisanomistilanteen vuorovaikutuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412153502
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2014-12-15T10:39:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoirtisanominen
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysojohtajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record