Show simple item record

dc.contributor.authorSaksala, Veera
dc.date.accessioned2014-11-12T15:19:06Z
dc.date.available2014-11-12T15:19:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1451308
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44638
dc.description.abstractSuomessa on tutkittu tieteellistä kirjoittamista melko vähän yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta, joten tässä tutkimuksessa tarkastellaan kandidaattivaiheessa olevien opiskelijoiden opiskeluteksteihin rakentuvaa vuorovaikutusta. Tutkimuksessa selvitetään, miten kandidaattivaiheen opiskelijat käyttävät lähteitä ja omaa ääntään opiskeluteksteissään. Tavoitteena on kuvata opiskeluteksteihin rakentuvaa vuorovaikutustilannetta, jossa osallisina ovat kirjoittaja, lähteet ja lukija, ja selvittää, miten opiskelijat asemoivat nämä osapuolet tekstissä. Tutkimuksen teoreettinen ja metodinen viitekehys rakentuu Hallidayn systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan kuuluvasta interpersonaalisesta metafunktiosta ja Martinin ja Whiten suhtautumisen teoriasta, josta hyödynnetään ensisijaisesti sitoutumisen systeemiä. Tutkimuksen aineisto on koottu kandidaatintutkinnon pakollisiin viestintä- ja kieliopintoihin soveltuvalta tieteellisen kirjoittamisen peruskurssilta, ja se koostuu 41 opiskeluesseestä. Tutkimuksen perusteella kandidaattivaiheen opiskelijoiden tekstit ovat moniäänisiä, ja niissä korostuvat moniäänisen sitoutumisen resursseista sekä neutraaleiksi tulkittavat lähdemaininnat että oman käsityksen lausuminen. Oman käsityksen lausumiseksi tulkittavat ilmaukset ovat opiskeluteksteissä pääasiassa opiskelijoiden kokemuksia, esimerkkejä sekä lähteiden pohjalta syntyneitä käsityksiä, päätelmiä ja synteesiä. Tutkimuksen perusteella kandidaattivaiheen opiskelijat asemoivat itsensä opiskeluteksteissä pääasiassa joko asiantuntijaksi tai tiedon toistajaksi, jolloin lukijalle rakentuu tiedon vastaanottajan rooli. Lähteet puolestaan joko suljetaan vuoropuhelun ulkopuolelle tai tuodaan keskustelukumppaneiksi. Lähteiden välisen vuoropuhelun rakentaminen tuottaa kandidaattivaiheen opiskelijalle kuitenkin haasteita. Opiskelijat eivät myöskään rakenna kovin sujuvaa vuoropuhelua oman äänen ja lähteiden välille. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kandidaattivaiheen opiskelijat eivät ole tieteellisen kirjoittamisen kurssin käytyään vielä täysin omaksuneet vuorovaikutuksen näkökulmasta tieteellisen diskurssin pelisääntöjä ja sosiaalistuneet akateemisiin tekstitaitoihin. Lisäksi opiskelijoiden opiskeluesseissä on nähtävissä piirteitä lukiossa kirjoitettavista referaattimaisista esseistä ja mielipidekirjoituksista, joten opiskeluteksteissä heijastuu opiskelijoiden aiempi sosiaalinen konteksti. Tämän tutkimuksen perusteella kirjoitusviestinnän opetuksessa tulisi huomioida erityisesti, miten omaa ääntä käytetään tieteelliseen tyyliin sopivalla tavalla ja miten voidaan suhtautua perustellun kriittisesti aiemmin esitettyihin ajatuksiin. Lisäksi opetuksessa olisi hyvä paneutua myös siihen, miten luodaan tekstiin dialogista tilaa tieteelliseen tyyliin sopivalla tavalla eli kuinka tekstiin luodaan vuoropuhelua sekä lähteiden välille että oman äänen ja lähteiden välille niin, että samalla kutsutaan myös lukija mukaan tekstiin ja tulkintaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherakateemiset tekstitaidot
dc.subject.otheressee
dc.subject.othersitoutuminen
dc.subject.othertieteellinen kirjoittaminen
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.titleKandidaattivaiheen opiskelijoiden opiskeluteksteihin rakentuva vuorovaikutus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411123230
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2014-11-12T15:19:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysoesseet
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysotieteellinen kirjoittaminen
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysotiedeyhteisöt
dc.subject.ysoopiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record