Show simple item record

dc.contributor.authorAlapiha, Sonja
dc.date.accessioned2014-10-25T18:29:58Z
dc.date.available2014-10-25T18:29:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1447863
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44485
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena on selvittää, voidaanko Eurooppa-neuvosto tai sen puheenjohtajuus nähdä EU:n presidentiaalisena valtatekijänä. Tämä tutkimusnäkökulma kytkeytyy tulkintaan, jonka mukaan EU:sta on löydettävissä niin parlamentaarisia, presidentiaalisia kuin semipresidentiaalisia elementtejä. Yhtäältä Euroopan parlamentin vaikutusvallan lisääntyminen, ja toisaalta Eurooppa-neuvoston aseman vahvistuminen tukevat tulkintaa EU:sta semipresidentiaalisena järjestelmänä. Eurooppa-neuvoston olemuksen määritteleminen ei ole aivan yksinkertaista, sillä kyseisessä toimielimessä yhdistyvät monenlaiset institutionaaliset aspektit, kuten tutkimuksen aikana huomataan. Tutkimukseni aineiston muodostavat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuyn vuosien 2010–2013 ulko- ja turvallisuuspoliittiset puheet. Tämä politiikanala on perinteisesti mielletty vahvojen presidenttien valtaoikeuksiin kuuluvaksi, joten on varsin mielenkiintoista nähdä, minkälaisena toimeenpanijana Eurooppa-neuvosto tässä yhteydessä näyttäytyy. Tutkimukseni analyysimenetelmänä toimii retoriikka-analyysi. Van Rompuyn puheiden retoriikkaa tarkastellaan hänen puheistaan nostettujen toposten kautta, jotka ovat muotoutuneet aineistolähtöisesti poliittisen luennan tuloksena. Muutoksen, liikkeen, strategisuuden sekä maailmanpoliittisen yhteistyön toposten tarkastelu tarjoaa moniulotteisen viitekehyksen tutkimuskysymykseen vastaamiselle. Tässä huomio kiinnitetään Eurooppa-neuvoston ja muiden EU:n instituutioiden väliseen dynamiikkaan sekä siihen, minkälaisena toimijana kyseinen toimielin representoidaan ulko- ja turvallisuuspoliittisten linjavetojen tekijänä. Lisäksi toposten analysoimisen kautta voidaan hahmottaa, onko Van Rompuyn mieltäminen EU:n ”presidenttinä” relevanttia. Myös se, minkälainen retoorikko Van Rompuy ylipäänsä on, käy ilmi analyysilukujen kuluessa. Tutkielmani tuloksena voidaan todeta, että Eurooppa-neuvosto näyttäytyy Van Rompuyn retoriikassa presidentiaalisena toimijana. Sille konstruoituu hyvin erillinen ja erilainen rooli suhteessa muihin unionin toimielimiin. Se representoituu johtajana, joka sanelee muiden instituutioiden toiminnan ja tekee EU:n kannalta ratkaisevia linjavetoja, mikä ilmentää presidentti-instituutiolle kuuluvaa valtaa. Tämän asemansa se ansaitsee poikkeuksellisen strategisuutensa takia. Van Rompuy määrittää myös oman roolinsa kunnianhimoisesti. Hän ei tyydy johtamansa instituution seremonialliseen johtajuuteen, vaan pyrkii toimimaan määrätietoisena uranuurtajana. Hän yrittää peittää instituutionsa presidentiaalisen ulottuvuuden konsensus- ja yhteistyö -puheella sekä kaikkien jäsenmaiden osallisuutta korostavalla hallitustenvälisyys -tematiikalla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (215 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherVan Rompuy, Herman
dc.subject.otherEurooppa-neuvosto
dc.subject.otherEuroopan unioni
dc.title"This European convoy does not have one single captain" : Eurooppa-neuvosto presidentiaalisena valtatekijänä Herman Van Rompuyn ulko- ja turvallisuuspoliittisten puheiden retoriikassa
dc.title.alternativeEurooppa-neuvosto presidentiaalisena valtatekijänä Herman Van Rompuyn ulko- ja turvallisuuspoliittisten puheiden retoriikassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410253093
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2014-10-25T18:29:58Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysoulkopolitiikka
dc.subject.ysoturvallisuuspolitiikka
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysoinstituutiot
dc.subject.ysopolitiikka
dc.subject.ysolainsäätämisjärjestys
dc.subject.ysopoliittiset järjestelmät
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record