Show simple item record

dc.contributor.authorKarolaakso, Tino
dc.contributor.authorLampinen, Elina
dc.date.accessioned2014-10-19T09:53:00Z
dc.date.available2014-10-19T09:53:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465717
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44440
dc.description.abstractVaikka ihmisten fysiologia on ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohteena psykologiassa jo pitkään, psykofysiologisia reaktioita pariterapiassa ei ole vielä tutkittu. Tässä tutkimuksessa tutkittiin neljää pariskuntaa terapia-asetelman kaltaisessa, neljän henkilön parisuhteen rikastuttamisistunnoissa tarkoituksena selvittää millaisia psykofysiologia vasteita saadaan aikaan myönteisillä ja haastavilla keskustelunaiheilla tai rentoutushetkillä sekä onko näiden vasteiden välillä merkitseviä eroja. Tuottaaksemme kontrolliaineistoa tutkimusprojektille Relationaalinen mieli monitoimijaisten terapiadialogien muutoshetkissä, oli istunnot suunniteltu muistuttamaan pariterapiaistuntoja. Pareille esitettiin joko myönteisiä tai haastavia kysymyksiä neljästä eri teemasta samalla kun heidän ja istunnon kahden ohjaajan sydämen sykettä ja ihon sähkönjohtavuutta mitattiin. Istuntoihin kuului myös mindfulness-harjoituksia, joiden tarkoitus oli saada parit rentoutumaan. Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että parien sydämen syketaajuus sekä ihon sähkönjohtavuuden taso laskivat, kun taas absoluuttisen rentoutumisvektorin arvot nousivat istuntojen kuluessa. Tämä viittaa siihen, että parit rentoutuivat istuntojen aikana ja parasympaattinen aktivaatio kasvoi. Ihon sähkönjohtavuuden tason lasku oli parhaiten nähtävissä rentoutushetkien aikana, kuten oli myös respiratorisen sinusarytmian tason nousu. Tämä tarkoittaa sitä, että mindfulness-harjoitukset, etenkin kehokeskeinen harjoitus, olivat tehokkaita rentoutuksessa sekä sympaattisen aktivaation vähentämisessä. Kehokeskeisen harjoituksen jälkeen sympaattisen aktivaation taso ei myöskään palannut heti harjoitusta edeltävälle tasolle. Tulevaisuudessa näitä tuloksia voidaan hyödyntää pariterapian vuorovaikutuksen ja muutoksen mekanismien paremmin ymmärtämisessä.fi
dc.description.abstractEven though the human physiology has been a subject of scientific interest in psychology for a long time, the psychophysiological reactions in couple therapy have not yet been studied. In this study, four couples in a four-person relationship enrichment intervention, simulating a therapeutic setting, were studied to determine what kinds of psychophysiological responses can be induced with positive and challenging topics or periods of relaxation and if there are significant differences between those responses. The sessions were designed to imitate couple therapy sessions in order to provide control data for the research project The Relational Mind in Events of Change in Multi-actor Therapeutic Dialogs. The couples were asked either positive or challenging questions from four different themes while their and their two instructors’ heartbeat and skin conductance were measured. The sessions also included mindfulness exercises to induce relaxation. Our results showed that the couples’ heart rate and skin conductance level decreased and absolute relaxation vector values increased throughout the sessions. This indicates that the couples relaxed during the sessions and parasympathetic activation increased. The decrease in skin conductance level was visible especially during the relaxation periods, as was an increase in respiratory sinus arrhythmia. This means the mindfulness exercises were efficient in inducing relaxation and decreasing sympathetic activation, especially a body-oriented exercise, after which sympathetic activation did not return immediately to the level preceding the exercise. In the future, these results can help in gaining better understanding of the mechanisms of interaction and change in couple therapy.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (39 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpsychophysiology
dc.subject.otherrelationship intervention
dc.subject.otherautonomic nervous system
dc.subject.otherskin conductance level
dc.subject.othercardiovascular measures
dc.subject.otherstress
dc.subject.otherrelaxation
dc.subject.othermindfulness
dc.titleAutonomic nervous system responses during a relationship enrichment intervention
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410193060
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2014-10-19T09:53:01Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysopsykofysiologia
dc.subject.ysoautonominen hermosto
dc.subject.ysotietoinen läsnäolo
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysorentoutus
dc.subject.ysopariterapia
dc.subject.ysoparisuhde
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record