Show simple item record

dc.contributor.authorLampinen, Anu
dc.date.accessioned2014-10-02T06:05:42Z
dc.date.available2014-10-02T06:05:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44368
dc.description.abstractKirjallisuuskatsauksena suoritetussa tutkielmassa esitetään vaatimusmääritte-lyprosessi ja havainnollistetaan, miten se esiintyy kolmessa yleisessä tietojärjes-telmän kehittämisprosessissa, vaihejakomalleissa, RUP-kehyksessä ja Scrum-prosessissa. Tutkielmassa avataan vaatimusmäärittelyprosessin vaiheita ja pu-reudutaan niistä yhteen, vaatimusten esittämiseen. Yleisimpiä vaatimusten esit-tämistapoja kuten käyttötapauskaavio, käyttötapaukset, käyttäjätarinat, luok-kakaavio, tietovuokaavio, sekvenssikaavio sekä tilakaavio käydään läpi ja niitä vertaillaan toisiinsa yleisyyden ja formaalisuuden perusteella. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa, mitkä esittämistavat ovat soveliaim-pia käsillä olevassa tietojärjestelmäprojektissa. Näin voidaan varmistaa vaati-musten hyöty kehittämis- ja ylläpitovaiheessa.fi
dc.description.abstractThis literature-based thesis represents the requirements engineering process in general and related to three well-known software engineering processes, life cycle model, Rational Unified Process and Scrum process. This thesis elaborates the phases of requirements engineering process and focuses on one part of it, requirements presentation. A set of commonly used requirements presentation forms including use case diagram, use cases, user stories, class diagram, data flow diagram, sequence diagram and state diagram are described. After that, they are classified in terms of generality and formality. The results of this thesis can be exploited when considering which of the alternative presentation forms are suitable for the project at hand. This will ensure requirements’ usefulness in information system development and maintenance.en
dc.format.extent30
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervaatimusmäärittely
dc.subject.othervaatimus
dc.subject.otheresittäminen
dc.titleTietojärjestelmävaatimusten esittämistapoja
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410022918
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2014-10-02T06:05:43Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the department responsible for publication of the thesis, or at the archival workstation at Jyväskylä University Library: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain opinnäytteen julkaisseella laitoksella ja Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record