Show simple item record

dc.contributor.authorLeppä, Heli
dc.date.accessioned2014-09-23T11:26:44Z
dc.date.available2014-09-23T11:26:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1445977
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44324
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten johtajien henkilökohtaisten työtavoitteiden muutoksia ja muutosten yhteyttä työn imuun vuosien 2009 ja 2011 välillä. Johtajien erot taustatekijöiden (sukupuoli, ikä, johtotaso) suhteen huomioitiin. Tutkimus perustuu vuosina 2009 ja 2011 tehtyihin kyselytutkimuksiin, joista tutkimusjoukoksi valikoitui 378 johtajaa. Tutkittavista miehiä oli 68 % ja tutkittavien keski-ikä oli 46,15 vuotta (vaihteluväli 28-70 vuotta, kh 9,08). Tutkittavista ylimpään johtoon kuului 48 %, ylempään keskijohtoon 33 % ja alempaan keskijohtoon 19 %. Henkilökohtaisia työtavoiteluokkia tutkimusaineistosta löydettiin kahdeksan. Näitä olivat organisaation menestyminen, ammatillinen osaaminen, henkilökohtainen tyytyväisyys ja hyvinvointi, työuran päättäminen tai eläke, uralla eteneminen, arvostus ja vaikuttaminen, uusi työ tai yrittäjyys sekä työsuhdetavoitteet. Tutkimuksessa havaittiin, että kahden vuoden aikana uuden työtavoitteen valinneilla tutkittavilla arvostukseen ja vaikuttamiseen suuntautuneiden työn imussa tapahtui tilastollisesti merkitsevä ero verrattuna heihin, jotka nimesivät uutena tavoitteenaan työuran päättämisen tai eläkkeen. Arvostus ja vaikuttaminen ryhmässä työn imun keskiarvo nousi, kun työuran päättäminen tai eläke ryhmässä työn imu laski. Tutkittavien, jotka kahden vuoden aikana luopuivat organisaation menestymisen tavoitteesta sekä uusi työ tai yrittäjyystavoitteista luopuneiden välillä oli lähes tilastollisesti merkitsevä ero. Organisaation menestymisen tavoitteesta luopuneiden tutkittavien kohdalla työn imu laski ja uusi työ tai yrittäjyys tavoitteesta luopuneilla työn imu puolestaan nousi. Tutkimuksen tulosten perusteella on tärkeää kiinnittää huomiota johtajien työtavoitteisiin ja niiden muutoksiin, sillä ne voivat vaikuttaa työn imun muutoksiin ja siten heijastua koko työyhteisöön.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (29 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertyötavoitteet
dc.subject.othertyön imu
dc.subject.otherjohtajat
dc.subject.othermuutos
dc.subject.otherpitkittäistutkimus
dc.titleJohtajien työtavoitteiden muutokset kahden vuoden aikana ja niiden yhteys työn imuun
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409232853
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.subject.methodPitkittäistutkimus
dc.date.updated2014-09-23T11:26:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysotavoitteet
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysomuutos
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record