Show simple item record

dc.contributor.authorLankinen, Sauli
dc.date.accessioned2014-08-31T14:57:12Z
dc.date.available2014-08-31T14:57:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1444844
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44134
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tutkia pilvi-infrastruktuuri- ja alusta palveluiden hankintaa, käyttöönottoa sekä käytön institutionalisoitumista yrityksissä. Tutkimuksessa hahmotettiin mitkä tekijät ovat ajaneet yrityksiä pilvipalveluiden suuntaan ja mitkä olivat mahdolliset esteet laajemmalle käyttöönotolle. Toinen mielenkiinnon kohde oli selvittää mitä yritysten toiminnassa muuttui liiketoimintamallien näkökulmasta ja oliko pilvipalvelut johtaneet muutoksiin mahdollisesti arvoverkoissa. Tutkimuksen luonto oli kuvaileva ja sen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä laajan ja monimutkaisen aihealueen parissa. Tutkimuksessa käytettiin prosessimallia (PSIC), jonka avulla on aikaisemmin tutkittu yritysten informaatiojärjestelmien hankintaa, käyttöönottoa ja muutosta koko- naisuudessaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa tutkimusmenetelmäksi valittiin prosessimalliin soveltuva tapaustutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea eri yritystä. Tuloksien pohjalta luotiin lopputuloksena PSIC-mallit kuvaamaan pilvipalveluiden (IaaS ja PaaS) institutionalisoimista. Keskeisenä haasteena tunnistettiin tietoturva-asiat ja oikean hinnoittelumallin löytäminen kullekin erilaiselle työkuormalle. Etenkin tuotantojärjestelmien siirron suhteen ollaan edelleen varautuneita, täten pilvi-infrastruktuuri ei ole vielä institutionalisoitunut yrityksissä. Suurimpana työntötekijänä ja hyötynä koettiin olevan pilvipalveluista saatava joustavuus eri muodoissa. Lisätutkimuksia on syytä tehdä, esimerkiksi määrällisenä, jotta tuloksia voitaisiin tehdä laajempia päätelmiä. Tutkimus toimii parhaiten keskustelun avaajana, mitä voidaan käyttää ymmärtääkseen pilvipalveluiden hankintaa, käyttöönottoa ja institutionalisoitumista yrityksissä. Tutkimus avaa institutionalisoitumisen nykytilaa, haasteita ja mahdollisuuksia.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate cloud infrastructure and platform acquisitions, deployment and institutionalization in the companies. The study perceived what factors had driven companies towards cloud computing and what were possible challenges for more extensive usage. Another point of interest was to clarify what had changed in the companies’ operations from business model point of view and if changes occurred in value networks. The nature of the study was descriptive and its purpose is to create more understanding on this broad and complex topic. In the study a process model (PSIC) was used, which has been used earlier investigating information systems acquisition, deployment and changes in general. The study was carried out as qualitative and research method was chosen to be case study, which suited the process model. In the study there were three companies interviewed. As a result PSIC-models were created to describe cloud services’ (IaaS and PaaS) institutionalizations. The central challenges found were data security related issues and the need to find correct price model for each workload. Regarding the transfer of production information systems to cloud, companies continued being leery. Therefore cloud computing had not been institutionalized in the companies. Flexibility in different forms was the major driver and benefit. There is need for further qualitative research, to be able to make more general conclusion from the results. The study works best as a dialogue opener, which can be used to further understand cloud service acquisitions, deployments and institutionalization. The study illustrates the current status of the institutionalization, challenges and opportunities.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othercloud service
dc.subject.othercloud infrastructure and platform
dc.subject.otherinformation tech- nology and system
dc.subject.otheroutsourcing
dc.subject.otherbusiness model
dc.subject.othervalue network
dc.subject.otherPSIC-process model
dc.titleInstitutionalizing cloud infrastructure : major change factors and business reformations
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201408312694
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2014-08-31T14:57:13Z
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopilvipalvelut
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysoulkoistaminen
dc.subject.ysoliiketoimintamallit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record