Show simple item record

dc.contributor.authorKaitila, Joel
dc.date.accessioned2014-08-26T04:05:21Z
dc.date.available2014-08-26T04:05:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1444634
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44098
dc.description.abstractTämän tutkielman aiheena ovat klassisen poliittisen taloustieteen pioneerien Adam Smithin, David Ricardon ja Karl Marxin vuosien 1776-1883 välillä kehittämän työarvoteorian kohtaamat käsitteelliset ongelmat sekä kahden palestiinalaisen matemaatikon Emmanuel Farjounin ja Moshe Machoverin vuonna 1983 niihin esittämä ratkaisumalli. Meneillään oleva talouskriisi on vauhdittanut aiheesta käytyä keskustelua. Esitän tutkielmassa läpileikkauksen työarvoteorian perusteista; tämä toimii taustana teoriassa syntyvien ongelmien tarkastelulle ja arvioinnille. Ongelmista tunnetuin on niin kutsuttu työarvojen ja hintojen transformaatio-ongelma, joka liitetään ensisijaisesti Marxin ajatteluun, mutta sisältyy piilevästi itse työarvoteorian rakenteeseen. Se syntyy, kun yritys selittää tavaroiden hintojen määräytyminen niiden sisältämän yhteiskunnallisesti välttämättömän työajan perusteella yhdistetään klassisen poliittisen taloustieteen oletukseen pääomien voittoasteiden yhtäläistymisestä talousjärjestelmän ollessa tasapainotilassa. Nämä teoreemat ovat keskenään ristiriitaiset ja johtavat ratkaisemattomiin ongelmiin arvojen ja hintojen käsittelyssä. Totunnainen johtopäätös on ollut hylätä työarvot harhaanjohtavana tai redundanttina teoreettisena näkökohtana. Argumentoin, että Farjounin ja Machoverin ratkaisumalli on omaperäinen ja filosofisesti mielekäs tutkimuskohde, sillä se edellyttää työarvoteorian käsitteellisen rakenteen muokkaamista. Se paikantaa transformaatio-ongelman ytimen työarvojen sijasta klassisesta mekaniikasta omaksuttuun epärealistiseen tasapainokäsitykseen ja voittoasteiden yhtäläistymisoletukseen, joka tulee hylätä. Farjoun ja Machover ehdottavat, että tilastollisen fysiikan teorioissa kehitetty tilastollisen tasapainon käsite vastaa paremmin talousjärjestelmien markkinakilpailun todellisuutta. Työarvojen ja hintojen suhdetta on johdonmukaisinta tutkia tilastollisen tasapainokäsitteen ja probabilistisen mallin avulla. Tämä muokkaus ratkaisee transformaatio-ongelman eliminoimalla yhtäläistymisoletuksen ja mahdollistaa työarvojen ja hintojen suhteen realistisen mallintamisen. Farjounin ja Machoverin hypoteesia on testattu lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa, joiden tulokset puoltavat sen relevanssia. Ne kyseenalaistavat kolme vakiintunutta taloustieteellistä käsitystä: oletuksen työarvoteorian virheellisyydestä, oletuksen pääomien voittoasteiden ja tuotannon pääomavaltaisuuden välisestä riippumattomuudesta sekä oletuksen pääomien yhtäläisten voittoasteiden soveltuvuudesta hintateorioiden perustaksi. Työarvoteoria soveltuu hyvin kriittisen taloustieteen tutkimusvälineeksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (137 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMarx, Karl
dc.subject.otherFarjoun, Emmanuel
dc.subject.otherMachover, Moshe
dc.subject.otherprobabilismi
dc.titleTyöarvoteoria ja yhtäläistymisoletuksen kritiikki
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201408262640
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2014-08-26T04:05:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysotaloustieteet
dc.subject.ysofilosofia
dc.subject.ysotyöarvoteoria
dc.subject.ysopoliittinen taloustiede
dc.subject.ysolisäarvo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record