Show simple item record

dc.contributor.authorTilsa, Laura
dc.date.accessioned2014-08-18T08:49:05Z
dc.date.available2014-08-18T08:49:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1444339
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44044
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten peruskoulun ruotsin ja englannin opettajat määrittelevät lahjakkaan kielen oppijan sekä miten opettajat eriyttävät opetustaan ylöspäin peruskoulun ruotsin ja englannin tunneilla. Aihetta ei ole juurikaan tutkittu, minkä vuoksi tämä tutkimus antaa tärkeää tietoa mm. opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja aineistonkeruumuotona oli teemahaastattelu. Tutkimukseen osallistui yhteensä yhdeksän opettajaa kahdesta eri koulusta: neljä ruotsin opettajaa ja neljä englannin opettajaa sekä yksi opettaja, joka opettaa molempia kieliä. Kaikki opettajat ovat Keski-Suomen alueelta. Tutkimusaineisto kerättiin helmi- ja huhtikuun välillä vuonna 2014. Haastatteluaineisto litteroitiin ja analysoitiin tämän jälkeen teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkimuksen mukaan lahjakas kielen oppija on ahkera ja motivoitunut, hahmottaa kielen monimuotoisuuden, käyttää monipuolisia oppimisstrategioita, haluaa kommunikoida vieraalla kielellä eikä pelkää heittäytyä vieraaseen kulttuuriin. Lahjakas oppilas toimii myös itsenäisesti. Taitava oppilas nähtiin voimavarana luokkahuoneessa, sillä taitava oppilas paitsi toimii hyvänä roolimallina muille, myös pystyy auttamaan luokkatovereitaan. Ruotsin opettajat eivät nähneet eroa sukupuolen välillä, vaan uskoivat, että jokainen oppilas voi menestyä. Englannin opettajat puolestaan kokivat, että lahjakkaimmat oppilaat ovat useimmiten poikia. Syyksi he epäilivät mm. poikien runsasta tietokonepelien pelaamista. Ylöspäin eriyttämisen opettajat kokivat pääosin haastavaksi. Tähän vaikuttaa sekä ajan että materiaalin puute. Opettajat kokevat haasteelliseksi tukea samaan aikaan sekä heikkoja että lahjakkaita, ja usein tukemisen pääpaino onkin heikkojen oppilaiden tukemisessa. Kaikki opettajat kuitenkin kokivat ylöspäin eriyttämisen tärkeäksi ja uskoivat sillä olevan vaikutusta oppilaiden motivaatioon ja kykyjen kehittymiseen. Ruotsin ja englannin opettajien näkemykset olivat hyvin samankaltaisia, mutta ruotsissa tarvetta ylöspäin eriyttämiselle koettiin olevan vähemmänfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (90 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherylöspäin eriyttäminen
dc.subject.otherlahjakkuus
dc.subject.otherruotsin kieli
dc.subject.otherenglannin kieli
dc.subject.othertaitava kielen oppija
dc.subject.otheryksilöllisyys
dc.titleSvensk- och engelsklärarnas åsikter om begåvning och differentiering av undervisningen för begåvade grundskolelever i klassrummet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201408182373
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2014-08-18T08:49:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysolahjakkuus
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoyksilöllisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record