Show simple item record

dc.contributor.authorMäättä, Tommi
dc.date.accessioned2014-06-04T16:28:01Z
dc.date.available2014-06-04T16:28:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1436566
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43629
dc.description.abstractMäättä, Tommi: OPINTOJEN LÄPÄISYN ENNUSTETTAVUUS AMMATILLISESSA OPPILAITOKSESSA - MOTIVAATION YHTEYS OPINTOMENESTYKSEEN Erityispedagogiikan pro gradu. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos, 2014. 56 sivua. Julkaisematon. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää ammatillisten opintojen läpäisyä (valmistuminen, eroaminen, opintojen pitkittyminen) ennustavia tekijöitä opintojen aloitusvaiheessa mitattujen tietojen kautta tarkasteltuna. Opintomenestyksen yhteyttä mitattiin oppilaan ajattelu- ja tulkintastrategioihin, itseohjautuvuuteen, erityisopetustaustaan ja edellisen kevään koulupoissaoloihin, huomioiden oppilaan sukupuoli, ikä ja perhetausta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta suomalaista tietoa ammattiopisto-opiskelijoiden itseohjautuvuudesta ja suoritusstrategioista. Tutkimus on osa vuosina 2009–2012 Niilo Mäki Instituutin hallinnoimaa Motivoimaa–hanketta. Tutkimukseen osallistui 1355 syksyllä 2009 opintonsa aloittanutta opiskelijaa. Vastanneista 708 oli naisia (52 %) ja 647 miehiä (48 %). Iältään he olivat 15–48 -vuotiaita (ka = 17,09; kh = 2,47). Tutkimusmenetelmänä käytettiin oppilaan sähköisesti tietokoneella täyttämää kyselylomaketta. Aineisto analysoitiin määrällisin menetelmin käyttäen kuvailevia, vertailevia ja riippuvuussuhteita mittaavia analyysejä. Tutkimus osoitti, että opinnoista valmistumisen, eroamisen ja pitkittymisen taustalla oli useita eri tekijöitä. Tulokset osoittivat, että opiskelijan ikä, äidin peruskoulutus, yläkoulussa saatu opetuksen tuki, edellisen kevätlukukauden koulupoissaolot, sisäisen motivaation taso ja myönteisten suoritusstrategioiden hyödyntäminen opiskelussa olivat yhteydessä opintojen läpäisyyn. Sukupuolten välinen ero näkyi tyttöjen 1. lukuvuotena poikia korkeampana eroamisena ja poikien opintojen pitkittymisenä. Yläkoulussa tilapäisen tuen piirissä olleet oppilaat erosivat ja pitkittivät opintojaan muita enemmän. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että yläkoulussa tulisi huomioida ja kehittää tukitoimia riskiryhmään kuuluville opiskelijoille; epäsäännöllisesti erityistä tukea saaville ja runsaasti koulusta poissaoleville nuorille. Opetuksessa tulisi huomioida oppilaiden itseohjautuvuuden ja myönteisten suoritusstrategioiden kehittäminen koko peruskoulun ajan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (56 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherammatillinen oppilaitos
dc.subject.otheropintojen läpäisy
dc.subject.othereroaminen
dc.subject.otheritseohjautuvuus
dc.subject.otheropintojen pitkittyminen
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.othersuoritusstrategiat
dc.titleOpintojen läpäisyn ennustettavuus ammatillisessa oppilaitoksessa : motivaation yhteys opintomenestykseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406041931
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2014-06-04T16:28:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoammatilliset oppilaitokset
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysoopinnot
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysoopintojen keskeyttäminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record