Show simple item record

dc.contributor.authorRantanen, Maarit
dc.date.accessioned2014-05-27T17:51:21Z
dc.date.available2014-05-27T17:51:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1436026
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43579
dc.description.abstractOppisopimuskoulutuksella on keskeinen asema koulutusjärjestelmässä työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen järjestämismuotona. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä sosiaali- ja terveysalan oppisopimuskoulutuksesta ja siihen kuuluvasta työssäoppimisesta koulutukseen osallistuneille on muodostunut. Tarkastelun kohteena oli myös työssä oppiminen työssäoppimisjaksoilla. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin kahdeksalta oppisopimuskoulutuksen suorittaneelta tai opintojensa loppuvaiheessa olevalta henkilöltä. Aineiston analysoinnissa sovellettiin fenomenografista analyysia. Analyysin tuloksena muodostui oppisopimuskoulutukseen ja työssäoppimiseen liittyvät kuvauskategoriasysteemit. Oppisopimuskoulutukseen liittyviä kuvauskategorioita muodostui viisi: oppisopimuskoulutus tieto- ja koulutustarpeeseen vastaajana, oppisopimuskoulutus itsenäistä työotetta, oppimiskykyä ja motivaatiota vaativana koulutuksena, oppisopimuskoulutus opiskelijan henkilökohtaisen tilanteen huomioijana, oppisopimuskoulutuksen perustana hyvä teoriaopetus sekä oppisopimuskoulutus hyvänä vaihtoehtona sosiaali- ja terveysalalle kouluttautuessa. Työssäoppimiseen liittyviä kuvauskategorioita muodostui puolestaan kuusi: opiskelijan motivaatio ja aktiivisuus työssä oppimisen perustana, ohjaus työssä oppimisen edellytyksenä, työssäoppimispaikka oppimisen edellytysten luojana, moninaiset oppimistyylit työssä oppimisen mahdollistajina, palaute työssä oppimisen tukena sekä työssäoppiminen kokonaisvaltaisen kehittymisen ja oppimisen edistäjänä. Yksilölliset elämäntilanteet huomioivaa oppisopimuskoulutusta pidettiin pääsääntöisesti toimivana kokonaisuutena. Käsitysten mukaan koulutuksessa opittiin paljon, mutta opittavaa ymmärrettiin jääneen myös työelämään. Opiskelumuodon koettiin vaatineen itsenäistä työotetta ja motivaatiota. Työssäoppimisjaksot koettiin työyhteisöjen erilaisuudesta sekä työtehtävien ja ohjauksen laadun ja määrän vaihtelusta huolimatta erittäin hyödyllisiksi. Työssä oppimista tapahtui monin tavoin, kuten itse tekemällä, kyselemällä ja mallista oppimalla. Oppisopimuskoulutus on joustavuutensa ansiosta hyvä kouluttautumisvaihtoehto erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Koulutuksen onnistuneen toteutuksen kannalta on tärkeää varmistaa laadukas teoriaopetus, jotta opiskelijoilla olisi riittävät tiedot työssäoppiessaan ja työelämään siirtyessään. Huomiota tulisi kiinnittää myös ohjauksen toteutukseen. Oppimiseen saatu ohjaus vaikuttaa työssäoppimisjaksojen ja koko koulutuksen onnistuneeseen toteutumiseen. Oppisopimuskoulutus vaikuttaa joustavalta kokonaisuudelta, joka luo käytännönläheisesti hyvää pohjaa ammatilliselle osaamiselle ja sen edelleen kehittämiselle.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheroppisopimuskoulutus
dc.subject.othersosiaali- ja terveysalan perustutkinto
dc.subject.othertyössä oppiminen
dc.subject.othertyössäoppiminen
dc.titleSosiaali- ja terveysalan perustutkinto oppisopimuskoulutuksella : opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta ja työssäoppimisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405271849
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2014-05-27T17:51:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysooppisopimuskoulutus
dc.subject.ysooppisopimukset
dc.subject.ysotyöpaikat
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysososiaali- ja terveysalan perustutkinto
dc.subject.ysotyössäoppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record