Show simple item record

dc.contributor.authorKuisma, Anne
dc.date.accessioned2014-05-23T17:10:53Z
dc.date.available2014-05-23T17:10:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435814
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43538
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaaopettajien mahdollisuuksia vaikuttaa alakoulun oppilaan haasteelliseen käyttäytymiseen. Pyrkimyksenä oli myös selvittää opettajien näkemyksiä uusista, vaihtoehtoisista, vaikutusmahdollisuuksista käyttäytymisen muuttamiseksi. Lisäksi tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää opettajien näkemyksiä koulun yhteisistä toimintamalleista. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselyn (n = 27, 21 naista ja 6 miestä)sekä haastattelun (n = 8, 5 naista ja 3 miestä) avulla. Opettajien lisäksi haastattelin myös kasvatustieteen dosentti Tapio Puolimatkaa. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään niin lapsen, opettajan kuin yhteiskunnankin mahdollisuuksia työrauhan edistäjinä. Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Saadun aineiston pohjalta muodostettiin sisällönanalyysin avulla neljä luokkaa: 1) haasteelliset käyttäytymisen muodot, 2) käytössä olevat mahdollisuudet vaikuttaa niihin, 3) toivotut, vaihtoehtoiset vaikutusmahdollisuudet ja 4) koulun yhteiset toimintamallit. Tutkimuksen analyysitapa on aineistolähtöinen. Opettajat kaipaavat lisää mahdollisuuksia vaikuttaa haasteelliseen käyttäytymiseen. Osa nykyisistä interventioista tarvitsee opettajien mukaan tarkennuksia. Niiden lisäksi opettajat ehdottivat uusia toimintatapoja, joiden avulla oppilaan käyttäytymisen muuttaminen positiivisempaan suuntaan olisi mahdollista. Opettajat kaipasivat eniten repun tarkastus- ja tavaroiden takavarikointimahdollisuutta. Oppilaan omien jälkien siivoottaminen tulisi olla myös sallittua. Vanhemmat haluttiin vastuuttaa tukemaan lapsensa koulunkäyntiä enemmän, mutta myös yhteiskunnan yleisiin asenteisiin toivottiin muutoksia. Koulun yhteisten toimintamallien tarkastelu osoitti, että opettajat toivoivat kouluihinsa selkeää ohjeistusta siitä, miten erilaisissa haasteellisissa tilanteissa tulisi toimia. Toimintatapojen yhdenmukaisuuden nähtiin olevan sekä oppilaiden että opettajien etu. Oppilaiden haasteellisen käyttäytymisen kohtaaminen helpottuu, jos koululla on käytössä opettajien yhdessä sopima toimintamalli, jonka sisällön kaikki tuntevat. Lainsäädännölliset ongelmat tulisi poistaa, jotta tehokkaiden toimintatapojen käyttöönotto mahdollistuu.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to map teachers’ possibilities to affect primary school students’ challenging behavior. Researchers’ attempt was also to find out teachers’ views of new, alternative ways to reduce behavior. The aim of this study was also to find out teachers’ views concerning schools common frameworks. The data were gathered from surveys (n = 27, 21 females and 6 males) and from interviews (n= 8, 5 females and 3 males). In addition to teachers’ interviews assistant professor of education Tapio Puolimatka was interviewed as well. In the study’s theoretical context the possibilities of progressing classroom management is conversed on from the point of a child as well as teacher and society. Method for this study was theme interview. Content based data revealed four categories: 1) challenging forms of behavior, 2) used ways to affect challenging behavior, 3) hoped, alternative ways to affect against misbehavior and 4) schools common frameworks to act against ghallenging behavior. Teachers need more possibilities to affect ones challenging behavior. From the teachers’ opinions some of the modern interventions require adjustments. In addition teachers suggested new ways to act to make students’ behavior more positive. Inspection of a backpack and possibility to confiscate students’ belongings were expected among teachers. It was also suggested that students’ should clean their mess themselves. In addition, teachers wanted parents to support their children's studies more, but changes to society’s common attitudes were also hoped. Viewing school’s frameworks teachers hoped clear instructions how they should act in different challenging situations. Unity of courses of action was seen to be beneficial for students and teachers. Encountering students challenging behavior it will become easier if a school has a framework of principles that has been accommodated by teachers. Everyone should know the content as well. Legislation should support every day’s school work and classroom management.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhaasteellinen käyttäytyminen
dc.subject.othertyörauha
dc.subject.otheraggressiivisuus
dc.subject.othertoimintamalli
dc.titleOpettajan mahdollisuudet vaikuttaa oppilaan haasteelliseen käytökseen alakoulussa : vaihtoehtoja etsimässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405231805
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-05-23T17:10:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyörauha
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysoaggressiivisuus
dc.subject.ysotoimintamallit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record