Show simple item record

dc.contributor.authorKimpimäki, Terhi
dc.date.accessioned2014-05-23T12:54:57Z
dc.date.available2014-05-23T12:54:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435808
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43535
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää nuorten aikuisten, joilla oli taustalla vaikea tai sairaalloinen lihavuus, merkityksiä laihduttamisesta. Tutkimukseen osallistui kuusi 22 - 29-vuotiasta henkilöä; neljä naista ja kaksi miestä. Ennen laihduttamista heidän painoindeksinsä(BMI) sijoittuivat välille 34.9 - 48.3 ja haastatteluhetkellä välille 25.9 - 34.7. Laihduttamisen aloittamisesta oli aikaa vuodesta neljään vuotta. Tutkimuksessa käytettiin fenomenologis-hermeneuttista tutkimusmenetelmää ja haastatteluaineisto analysoitiin Giorgin (1985) ja Laineen (2010) nelivaiheisella analyysimenetelmällä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret aikuiset olivat olleet lihavia lapsesta saakka. Laihduttamisen merkitys nuorelle aikuiselle ilmenee merkityskokonaisuuksista: 1) kriittinen suhtautuminen itseen, mikä kuvaa osallistujien kokemuksia ennen laihduttamista, sekä 2) muutoskykyisyys,3) omien ruokailutottumusten muuttaminen ja 4) voimavara hallita syömistä uusissa tilanteissa. Laihduttamisessa onnistuneita nuoria aikuisia yhdisti itsenäisyys, omatoimisuus ja vastuullisuus omien elämäntapojen muuttamisessa. He rupesivat laihduttamaan kokeilumielessä, eikä tavoitteeksi asetettu tiettyä kilomäärää. Kolmella osallistujalla innostus laihduttamiseen sai alkunsa ystävän, sisaruksen tai työkaverin esimerkistä. Osallistujien itsenäinen elämäntilanne mahdollisti ruokavalion muuttamisen ja nopea painonpudostus laihduttamisen alkuvaiheessa oli erittäin tärkeää, koska se toi uskoa itseen. Terveydenhoitajilla oli tärkeä rooli ohjaajina ja kannustajina ja heillä oli resursseja sitoutua kontrollikäynteihin useiden kuukausien ajaksi. Naisilla, joilla ilmeni tunnesyömistä/ahmimista, oli pitkäaikainen tuen tarve. Laihdutustuloksen pysyvyyden kannalta omavalvonta painon seurannassa ja syömisen hallinnan kannalta haasteellisten tilanteiden ennakoiminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Vähäkalorinen ja -rasvainen, kasvisvoittoinen ruokavalio, josta on jätetty pois huonot hiilihydraatit, säännöllinen ateriarytmi sekä monipuolinen säännöllinen liikunta tukevat painonhallintaa.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to describe and understand weight loss experiences of young adults who have been severely or morbidly obese. Data was collected through interviews with six young adults, four women and two men, who were 22 - 29 years old. Before weight loss their body mass indexes were from 34.9 to 48.3 and during the interviews from 25.9 to 34.7. They started their weight loss from one – to four years ago. The phenomenologicalhermeneutic method was used and the material was analysed through phenomenological analysis by Giorgi (1985) and Laine (2010). The young adults that participated in this research had been obese since childhood. The meaning of weight loss is revealed by four themes: 1) critical attitude to oneself, which describes participants’ experiences before weight loss, 2) capability to change, 3) change in eating habits and 4) resource to control eating in new situations. Young adults who succeeded in weight loss were independent, self-directed, responsible and willing to change their lifestyle. They started weight loss as an experiment and they did not set a specific weight goal at the beginning. Three participants became enthusiastic about weight loss when they followed the example of a sibling, friend or colleague. It was possible to change their diet because of the participant’s independent situation in life. Quick weight loss in the beginning was very important because it increased their self-confidence. Public health nurses had an important role as assistants and supporters and they had enough resources to commit to the follow-up visits for several months. Women, who had problems with emotional or binge eating, were in need of long-term support. Self-monitoring weight and preparing oneself for challenging situations from an eating perspective are important to achieve permanent weight loss. A low-calorie and low-fat food, vegetable-rich diet without poor quality carbohydrate, a regular meal rhythm and diverse regular exercise support weight loss maintenance.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (76 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLihavuus
dc.subject.otherlaihduttaminen
dc.subject.othernuori aikuinen
dc.subject.otherkokemus
dc.subject.otherlaadullinen tutkimus
dc.titleLaihduttamisen merkityksiä nuorelle aikuiselle : "ei oo ikinä tarkootus olla enää sen kokoonen"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405231802
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-05-23T12:54:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysolihavuus
dc.subject.ysolaihdutus
dc.subject.ysopainonhallinta
dc.subject.ysonuoret aikuiset
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record