Show simple item record

dc.contributor.authorMakkonen, Mari
dc.date.accessioned2014-05-23T07:47:12Z
dc.date.available2014-05-23T07:47:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435789
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43529
dc.description.abstractMari Makkonen (2014). Lievästi alipainoinen läski: Diskurssianalyyttinen tutkimus syömishäiriö- ja laihduttamispuheesta pro ana-blogeissa, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Terveyskasvatus, pro gradu – tutkielma, 96 sivua, 2 liitettä. Tämän työn tarkoituksena on tutkia millaisia merkityksiä laihduttamiselle ja syömishäiriölle sekä syömishäiriöstä parantumiselle rakentuu pro ana-blogeissa. Aineistona on ollut kymmenen suomenkielistä pro ana-blogia, jotka olen kerännyt suosiojärjestyksessä Blogilista-palvelusta keväällä 2011. Tutkimusmenetelmänä käytän aineistolähtöistä diskurssianalyysia, joka sopii luonnollisen kielenkäytön vaihtelevuuden tutkimiseen. Olen nimennyt aineistosta kahdeksan erilaista puhetapaa liittyen syömishäiriöön ja laihduttamiseen sekä kaksi puhetapaa liittyen syömishäiriöstä parantumiseen ja laihduttamisen lopettamiseen. Puhetavat rakentavat myös puhujalleen erilaisia identiteettejä ja asemoivat itse syömishäiriön tai laihduttamisen tilanteisesti. Kaikissa blogeissa laihduttaminen rakentui konkreettiseksi toiminnaksi, jonka etenemistä seurattiin ja arvioitiin erilaisten ruoka- ja liikuntapäiväkirjojen sekä arkisten toimintojen kuvausten avulla. Blogeissa heijastui usein yksilökeskeinen ajatusmaailma siitä, kuinka jokaisella on oikeus omaan kehoonsa ja tehdä sillä mitä haluaa. Tällöin esimerkiksi normaalipainosta alipainoon tähtäävä laihduttaminen on individualistisessa kehyksessä oikeutettua. Tällöin puhujalle rakentui aktiivinen identiteetti, joka on oman itsensä ja elämänsä paras asiantuntija ja oman onnensa seppä. Laihduttaminen tai syömishäiriö rakentui myös tavaksi ilmentää itseään haluamallaan tavalla ja välineeksi tulla sosiaalisesti hyväksytyksi. Tällöin laihuuteen liitettiin vahvoja myönteisiä odotuksia. Toisaalta blogeissa tuotiin myös esiin äärimmäiseen laihduttamiseen ja syömishäiriöön liittyviä kielteisiä puolia. Puhujalle rakentuu tällöin tiedostava, mutta ristiriitaa kokeva identiteetti. Laihduttamisesta ja syömishäiriöstä rakennettiin blogien sisällä myös yhteistä toimintaa, jota ohjaavat samankaltaiset tavoitteet ja ajatusmaailma. Yksilön autonomiaa kyseenalaisti puhe, jossa laihduttaminen tai syömishäiriö rakentui sairaudeksi, jolloin kyse ei ollut enää omasta valinnasta tai halusta laihduttaa. Tällöin puhujalle rakentui passiivinen syömishäiriön uhrin identiteetti. Omia valinnanmahdollisuuksia laihduttamisen suhteen kyseenalaisti myös puhe kulttuuristen ulkonäkö- ja suorituskeskeisten arvojen ja normien ohjaamasta laihduttamisesta. Puhuja asemoitui tällöin joko olosuhteiden uhriksi, joka pyrkii sopeutumaan laihaan normiin tai kapinoimaan normia vastaan esimerkiksi keskittymällä oman hyvinvoinnin edistämiseen laihduttamisen sijaan. Syömishäiriöstä parantumisen ja laihduttamisen lopettamisen suhteen korostui myös yksilön aktiivisuus ja autonomia, jolloin parantuminen oli yksilön omasta halusta ja muutosvalmiudesta kiinni. Syömishäiriöstä parantumisen liitettiin myös ristiriitaisia ajatuksia, koska joissakin tapauksissa epäitiin, että syömishäiriöstä parantuminen on aivopesun tulosta, jolloin omat uskomukset ja käsitykset omasta kehosta ja laihduttamisesta on korvattu ulkopuolelta syötetyiltä käsityksillä ja ajatuksilla. Syömishäiriöön ja laihduttamiseen liittyvien puhetapojen ymmärtäminen ja tunnistaminen on tärkeää esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, jotta esimerkiksi voidaan ymmärtää paremmin syömishäiriöstä kärsivän asiakkaan arkea ja millainen merkitys syömishäiriöllä tai laihduttamisella on hänen elämässään. Terveydenhuollossa tarvitaan lisää tietoa pro ana-blogeista ja niiden merkityksestä sekä itse blogin pitäjille että seuraajille esimerkiksi hoitovasteen kannalta. Avainsanat: pro ana, blogi, laihduttaminen, syömishäiriö, diskurssianalyysi, puhetapafi
dc.description.abstractMari Makkonen (2014). Slightly Underweight Fatty: A Discourse Analysis of Dieting and Eating Disorder Talk in Pro ana-blogs, Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis of Health Education, 96 pages, 2 appendices. The aim of this study was to investigate the meanings of eating disorder and dieting, treatment and recovery constructed in Finnish pro ana-blogs. The data was gathered from the internet in spring 2011 using “pro ana” as the search engine term. I studied ten most popular pro ana-blogs from a three month period. The blogs were listed in Blogilista.fi. The analysis was carried out by using data-based discourse analysis. I named eight discourses about eating disorder and dieting, and two discourses about treatment, recovery, and quitting dieting. Dieting or eating disorder as a concrete action-discourse emphasizes the tracking and evaluation of dieting with the help of food and exercise diaries. Dieting or eating disorder as one’s own choice and right-discourse emphasizes the individual’s right for one’s own body. Dieting or eating disorder as an identity construction and a self-actualization-discourse emphasizes the expectations of a person suffering from an eating-disorder about what life would be like after excessive dieting if one could achieve the goal of being thin. Getting thin is believed to be the requirement for attaining some desirable qualities such as happiness or perfection. Dieting or eating disorder as a shared action-discourse constructs shared thoughts and actions in the blog community. Through shared values or the blog community the talker is constructed as a part of the community pursuing for thinness. Dieting or eating disorder as control and sense of coherence-discourse emphasizes that dieting or eating disorder brings about the overall sense of control and coherence into one’s life. Dieting and eating disorder as a negative issue-discourse emphasizes problematic and negative issues about dieting and eating disorder. Dieting or eating disorder as an illness-discourse emphasizes the symptoms of eating disorder. Here the talker is constructed as a passive victim of a devious illness. Dieting or eating disorder as a demand of circumstances-discourse emphasizes the role of society and sociocultural values and norms behind the eating disorder. The talker is constructed as the victim of external uncontrollable circumstances and expectations. Dieting or eating disorder can be seen as an individual’s attempt to adapt to these values and norms. The discourses concerning the treatment of eating disorder and the recovery from it were: one’s own willingness and readiness to change-discourse and the so called gospel or brainwash? -discourse. The Discourse of one’s own willingness and readiness to change emphasizes the active role and readiness in trying to quit dieting and stop the eating disorder. The discourse of recovery as being gospel or brainwash highlights the prejudices linked to recovery and treatment. Here recovery is seen as brainwash where someone is trying to put ideas into the patient’s head. The gospel about treatment and recovery is seen as being almost unrealistically optimistic about the bright sides of being recovered / recovering from eating disorder. The talker is constructed as an “enlightened person” or a “recruiter”. It’s important to understand the meanings of dieting and eating disorder for example in school health care. Then it can be easier to understand individual with an eating disorder and her situation as a whole. Health care providers should be aware of pro ana-blogs and their content. More information is needed about pro ana-blogs and for example their role in response to treatment of eating disorder. Key words: pro ana, blog, dieting, eating disorder, discourse analysis, discourseen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (108 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpro ana
dc.subject.otherblogi
dc.subject.otherlaihduttaminen
dc.subject.othersyömishäiriö
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.subject.otherpuhetapa
dc.title"Lievästi alipainoinen läski" : diskurssianalyyttinen tutkimus laihdutus- ja syömishäiriöpuheesta pro ana-blogeissa
dc.title.alternativeDiskurssianalyyttinen tutkimus laihdutus- ja syömishäiriöpuheesta pro ana-blogeissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405231799
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2014-05-23T07:47:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysolaihdutus
dc.subject.ysosyömishäiriöt
dc.subject.ysoanoreksia
dc.subject.ysolukijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record