Recent Submissions

  • Kenttätyön kaanon ja kaaos : metodit ja emootiot uskontoetnografiassa 

    Hänninen, Suvi (Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry, Jyväskylän yliopisto, 2004)
    Artikkelissa pohditaan etnografista kenttätyötä ja sen kokemista aloittelevan tutkijan näkökulmasta. Hänninen käyttää esimerkkinä omaa kokemustaan kenttätyöstä Napolissa, jossa hän keräsi pro gradu -aineistoaan kaupungin ...