Show simple item record

dc.contributor.authorKoskinen, Anne
dc.date.accessioned2014-05-02T09:01:09Z
dc.date.available2014-05-02T09:01:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1364387
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43305
dc.description.abstractTiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tuotantoaan laajentaneiden eli investoineiden maitotilojen resurssitarpeita yrittäjäpariskuntien kokemuksiin perustuen. Tutkimus kiinnittyy aiempaan keskusteluun maitotilojen inhimillisistä, taloudellisista, fyysisistä ja organisatorisista resursseista ja resurssitarpeista. Tutkimusta taustoittaa maidontuotannon nykytilanteeseen ja resursseihin liittyvä keskustelu ajankohtaisilla ja asiaan kiinnittyneillä tutkimuksilla, joiden avulla pystytään rakentamaan laaja näkemys maidontuotannon nykytilanteesta erityisesti liittyen kyseisen tuotantosuunnan vaatimiin resursseihin ja resurssitarpeisiin. Tutkimus on otteeltaan laadullinen ja aineiston keruu on toteutettu puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimukseen haastateltiin kolmea yrittäjäpariskuntaa, joilla on yli 50 lehmän maitotila. Tutkimustulokset osoittavat, että investoineilla maitotiloilla on suuria haasteita vastata laajentuneen tuotannon vaatimiin resurssitarpeisiin. Tiloilla on monenlaisia resurssitarpeita: työvoimatarpeeseen tilat etsivät ratkaisua muun muassa yrittäjäpariskunnan perheiden vastikkeettoman työvoiman avulla, koska niiden taloudelliset resurssit vastaavat heikoimmin muodostuneisiin työvoimatarpeisiin. Tilojen fyysiset perusresurssit ovat hyvällä tasolla toteutetun investoinnin johdosta. Kuitenkin jatkuva korvausinvestointien tarve ja talouden haasteet pakottavat yrittäjiä kehittelemään erilaisia ratkaisuja työtehtävien organisoimiseksi, esimerkiksi verkostoitumalla muiden tilojen kanssa. Lisäksi yrittäjien inhimilliset resurssit ohjaavat tiloja käyttämään erilaisia liikkeenjohdollisia palveluja. Yrittäjillä on hyvä henkinen ja fyysinen terveydentila, vaikka maatalouden rakennemuutos on koetellut voimakkaasti maitotilojen toimintaa viime vuosina. Kehitystarpeita on yrittäjien organisointi- ja johtamistaidoissa. Näitä kehittämällä kokonaisvaltaista työtehoa voitaisiin parantaa. Tutkimustuloksia ei voida yleistää, mutta ne antavat suuntaviivoja yrittäjien kokemille resurssitarpeille.fi
dc.description.abstractAbstract The purpose of this study has been to explain the resource requirements from the point of view of the entrepreneurial couples on dairy farms, which have made a large investment in production. The background of this study is based on previous discussion of the topic and it is focusing on the human, economic, physical and organizational resources and resource dependencies of dairy farms. Current discussions and research concerning milk production are used as a background to achieve a comprehensive understanding of the current situation of milk production from the resource-based point of view. The method of the study is qualitative and the collection of the data has been carried out through half-structured thematic interviews. There are three entrepreneurial couples included in the research from dairy farms having over 50 cows. The findings of the research show that dairy farms, which have invested in larger production, have big challenges to respond to the resource requirements which arise after the investment. Farms have many kinds of resource requirements: the need of labor is solved for example by gratuitous help of the families of the entrepreneurial couples, because the economic resources are poor. The basic physical resources are good, because of the investment. However, other investments are needed and the economic challenges force the farms to develop different solutions to organize the tasks, for example by networking with other farms. The entrepreneurs’ human resources are guiding the farms to use different managerial services. The entrepreneurs have good mental and physical health, even if the structural change of agriculture has been testing the operations of dairy farms during the last decade. The efficiency of the whole farm could be improved by developing organizing and managerial skills. The results of the research could not be generalized, but are giving guidelines to the resource requirements of the entrepreneurs. Keywords dairy farm, resource, resource dependency, investment, resource requirementsen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermaitotila
dc.subject.otherresurssi
dc.subject.otherresurssiriippuvuus
dc.subject.otherinvestointi
dc.subject.otherresurssitarpeet
dc.titleInvestoineiden maitotilojen resurssitarpeet : yrittäjäpariskuntien näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405021607
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-05-02T09:01:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysolypsykarjatilat
dc.subject.ysoresurssit
dc.subject.ysoinvestoinnit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record