Show simple item record

dc.contributor.authorHannola, Anitta
dc.date.accessioned2014-04-29T16:36:31Z
dc.date.available2014-04-29T16:36:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1364307
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43299
dc.description.abstractTiivistelmä MITEN ME-HENKEÄ MITATAAN Työilmapiirikyselyn validiteetin tutkiminen Anitta Hannola Sosiologia Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Pertti Jokivuori Talvi 2014 sivumäärä: 81 sivua + 2 liitettä Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida työilmapiirikyselyn validiteettia eli pätevyyttä. Työilmapiirikyselyillä kerätään paljon tietoa, jota käytetään muun muassa työhyvinvoinnin seuraamiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen. Mikäli kysely ei ole pätevä ja luotettava, mitataan sen avulla vääriä asioita väärällä tavalla. Onnistuneen, validin kyselyn taustalla olisi aina oltava hyvin ja huolellisesti tehty operationalisointi eli teoreettisten käsitteiden muuntaminen mitattavaan muotoon. Puolustusvoimien nykyisen työilmapiirikyselyn operationalisoinnista ei ole dokumentaatiota, mikä aiheutti tarpeen tutkia kyselyn validiteettia. Tutkimuksen pääkysymyksenä oli: miten puolustusvoimien työilmapiirikyselyä voidaan kehittää tai muuttaa. Alakysymyksinä selvitettiin esimerkiksi kyselyn tulosten kumuloitumista eri organisaatiotasoille, väittämien ajantasaisuutta ja eri henkilöstöryhmien arviointien eroavaisuuksia. Tutkimusaineistona käytettiin puolustusvoimien työilmapiirikyselyn vuoden 2012 vastausaineistoa, vastaajia kyselyssä oli 10 701 henkilöä. Aineistosta tehtiin sekundaarista analyysia, sillä kyselyn tuloksia käytetään ensisijaisesti puolustusvoimien työyhteisöjen kehittämiseen. Tutkimusmetodi oli induktiivinen. Induktiivisuus toteutui siten, että analysointia eivät ohjanneet niinkään työilmapiiriin liittyvät teoriat, vaan tutkija pyrki analyyseissaan tyhjentämään mielensä teorioista ja tarkastelemaan kyselyn sisältöä ja rakennetta annettuina empiirisinä faktoina. Analyysimenetelminä käytettiin pääsääntöisesti tilastollisia analyysejä, joilla selvitettiin kyselyn rakennetta ja sisältöä. Näitä olivat muun muassa pääkomponentti- ja faktorianalyysit, korrelaatio- ja reliabiliteettitarkastelut sekä kontekstuaalianalyysit. Lisäksi tehtiin sisällön analyysiä väittämien verbaalisen ja käsitteellisen rakenteen selvittämiseksi. Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että puolustusvoimissa käytössä oleva työilmapiirikysely on kokonaisuutena validi. Operationalisointi todettiin riittävän onnistuneeksi, sillä aineistosta löytyi selkeitä työilmapiirin teoreettisia ulottuvuuksia. Kyselyä voidaan siis edelleen hyödyntää. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan voidaan kuitenkin antaa suosituksia siitä, miten kyselyn aineistoa tulisi analysoida ja mitkä epärelevantit väittämät kyselystä voidaan jättää pois. Tämän lisäksi annetaan suosituksia siitä, miten uusi mahdollinen kysely tulisi operationalisoida, rakentaa ja dokumentoida. Avainsanat: operationalisointi, induktio, työilmapiirikyselyfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (90 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheroperationalisointi
dc.subject.otherinduktio
dc.subject.othertyöilmapiirikysely
dc.titleMiten me-henkeä mitataan : työilmapiirikyselyn validiteetin tutkiminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404291596
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2014-04-29T16:36:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysooperationalismi
dc.subject.ysotyöilmapiiri
dc.subject.ysopuolustusvoimat
dc.subject.ysovaliditeetti
dc.subject.ysokyselytutkimus
dc.subject.ysotyömotivaatio
dc.subject.ysoesimiestyö
dc.subject.ysotyötoveruus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record