Show simple item record

dc.contributor.authorRistola, Janiina
dc.date.accessioned2014-04-14T11:55:20Z
dc.date.available2014-04-14T11:55:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312844
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43218
dc.description.abstractItsearviointi on tärkeässä roolissa oppimisessa ja opettamisessa, ja itsearviointi sisältyy nykyään opetussuunnitelmaan alakoulussa, sillä omien taitojen tuntemuksen on osoitettu lisäävän oppimisen tuloksia. Itsearviointiin voi linkittää metakognition, joka on oman osaamisen ja kykyjen hahmottamista ja niiden hyväksikäyttöä. Sekä oppimisessa että itsearvioinnissa on eroja sukupuolten välillä, ja näitä eroja olisi hyvä tutkia, jotta tuloksia voisi käyttää hyväksi opettamisessa. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää eroja eri kielen osa- alueiden välillä (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) - onko jossain alueessa vahvemmin näkyvissä metakognitiiviset oppimistaidot, ja onko näissä alueissa sukupuolieroja. Tutkimuksessa tutkittiin oppilaiden omaa näkemystä omista taidoistaan sekä heidän opettajansa näkemystä. Tutkimus toteutettiin eräässä keskisuomalaisessa alakoulussa kevätlukukauden loppuessa, keväällä 2010. Oppilaiden osalta tiedot tutkimukseen kerättiin kyselylomakkeella, jossa heitä pyydettiin antamaan arvosanat jokaiselle kielen eri osa-alueelle, sekä vastaamaan avoimeen kommenttiin millaisena he näkevät itsensä kyseisen kielen osa-alueen oppijana. Opettajan arvosanat kerättiin avoimella haastattelulla. Tutkimuksessa oli mukana 27 kuudennen luokan oppilasta ja yksi opettaja. Tutkimuksessa selvisi, että kokonaisuutena eri kielen osa-alueiden välillä oli eroja, mutta niistä ei ollut selkeää korrelaatiota metakognitiivisiin taitoihin. Kun arvosanoja tutkittiin yksilötasolla, tutkimuksessa tuli lukemisessa ja puhumisessa viitteitä metakognitiivisesta oppimisesta. Tyttöjen ja poikien eroja tutkittaessa, erot tulivat selkeästi esiin, ja tytöt olivat ankarampia sekä omissa arvosanoissa että negatiivisempia avoimissa kommenteissaan. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voi nähdä viitteitä metakognitiivisesta oppimisesta, mutta jotta tulokset olisivat kattavampia, pitäisi tutkimusta tutkia pidemmällä aikavälillä ja etenkin oppilaiden taitojen kehittymistä metakognitiivisten taitojen lisääntyessä. Sukupuolien välisistä eroista tuli tämän tutkimuksen tulosten perusteella ilmi se, että pojat eivät ole niin kriittisiä omille taidoilleen, ja heidän arvosanansa ovat lähempänä opettajan arvosanaa. Aiheessa olisi monia näkökulmia jatkotutkimuksille, ja tutkimusta voisi laajentaa tutkimuksiin, jotka tutkisivat monipuolisen itsearvioinnin vaikutuksista omien taitojen tuntemiseen, ja niissä ilmeneviin sukupuolien välisiin eroihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLearning
dc.subject.otherMetacognition
dc.subject.otherSelf-evaluation
dc.subject.otherGender
dc.title6th graders' skills in different areas of English : a comparison between the students' and teachers' opinion
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404141518
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2014-04-14T11:55:20Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoitsearviointi
dc.subject.ysometakognitio
dc.subject.ysosukupuoli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record