Show simple item record

dc.contributor.authorHolmberg, Jens
dc.contributor.authorRehnström, Dennis
dc.date.accessioned2014-04-07T12:13:15Z
dc.date.available2014-04-07T12:13:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312302
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43185
dc.description.abstractHolmberg, Jens ja Rehnström, Dennis. 2013. Yläkoululaisten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon, koulumenestyksen ja sosioekonomisen aseman väliset yhteydet. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos. 70 s. Lasten ja nuorten fyysinen hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia. Fyysinen inaktiivisuus ja ylipaino voivat johtaa terveysongelmiin. Sosioekonomiset erot voivat rajoittaa lasten ja nuorten mahdollisuudet fyysiseen aktiivisuuteen. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon, koulumenestyksen ja sosioekonomisen aseman välisiä yhteyksiä. Tämän lisäksi tutkimme mahdollisia sukupuoli- ja alueellisia eroja koulumenestyksen kannalta. Tähän tutkimukseen osallistui 183 ruotsinkielistä oppilasta seitsemänneltä, kahdeksannelta ja yhdeksänneltä luokalta kahdesta eri koulusta. Koulusta A osallistui 104 oppilasta; 58 tyttöä ja 46 poikaa ja koulusta B osallistui 79 oppilasta; 48 tyttöä ja 31 poikaa. Oppilaiden itsearvioitu fyysinen aktiivisuus ja sosioekonominen asema mittasimme kyselylomakkeen avulla. Fyysistä kuntoa mittasimme viidellä eri kuntotestillä. Oppilaiden koulumenestystä arvioimme heidän todistustensa perusteella. Koulussa A arvioinnissa käytimme marraskuun todistusta ja koulussa B joulutodistusta. Aineistoa keräsimme syksyllä 2012. Tutkimuksen aineistoa analysoimme SPSS Statistics-ohjelmalla. Analysointimenetelminä käytimme ristiintaulukointia, frekvenssitaulukkoja, Pearsonin korrelaatiokerrointa ja t-testiä. Tulokset osoittavat että fyysisesti aktiivisilla oppilailla oli parempi fyysinen kunto. 173 oppilasta (95 %) ilmoitti harrastavansa vapaa-ajallaan jonkinlaista liikuntaa, jossa he hengästyvät ja hikoilevat. Yleisin liikuntamuoto oli palloilu urheiluseurassa. Fyysinen aktiivisuus, fyysinen kunto ja liikunnan arvosanalla korreloivat vahvasti keskenään sekä tytöillä (r=.47; r=.65) että pojilla (r=.47; r=.82). Poikien osalta havaitsimme negatiivisen yhteyden lukuaineiden arvosanojen ja fyysisen kunnon välillä. (r=-.32). Näiden lisäksi voitiin todeta, että sosioekonomisella asemalla ja fyysisellä aktiivisuudella oli heikko positiivinen yhteys. (r=.26). Tuloksien perusteella ei voida todeta, että sosioekonomisella asemalla olisi merkitsevä yhteys oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen, fyysiseen kuntoon ja koulumenestykseen. Avainsanat: Fyysinen aktiivisuus, fyysinen kunto, koulumenestys, sosioekonominen asemafi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherfyysinen kunto
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.subject.othersosioekonominen asema
dc.titleSamband mellan fysisk aktivitet, fysisk kondition, skolframgång och socioekonomisk status i årskurs 7-9
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404071479
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-04-07T12:13:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysofyysinen kunto
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysososioekonominen asema
dc.subject.ysonuoret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record