Show simple item record

dc.contributor.authorManninen, Timo
dc.date.accessioned2014-03-24T07:56:23Z
dc.date.available2014-03-24T07:56:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1311414
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43100
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia urheilun ja opiskelun yhdistämistä sekä nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaista kasvua urheiluakatemiaympäristöissä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia toimijoita nuorten urheilijoiden arkeen liittyi ja miten nuorten urheilijoiden urheilun ja opiskelun yhdistämistä tuettiin. Lisäksi tutkimus tarkasteli sitä, millainen vaikutus urheilulla ja nuorten urheilijoiden arjessa olevilla henkilöillä oli nuorten urheilijoiden kehitykseen ja kokonaisvaltaiseen kasvuun. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä perehdyttiin urheilun ja opiskelun yhdistämiseen suomalaisen koulujärjestelmän, urheiluakatemiakehityksen sekä yhteistyön kautta. Urheiluakatemiaverkosto -käsitteen myötä tutkimuksessa syvennyttiin nuoren urheilijan arkeen. Nuoren urheilijan kokonaisvaltaiseen kasvuun vaikuttavien urheiluympäristön, koulumaailman, vanhempien ja perheen sekä ystävien merkitys tuotiin ilmi nuoren kehityksen kannalta. Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea nuorten olympiavalmentajaa, kolmea urheilijaa, kolmea oppilaitosten työntekijää sekä urheiluakatemiakoordinaattoria. Tutkimuksen analyysitapa oli aineistolähtöinen. Tutkimuksen mukaan urheilun ja opiskelun yhdistämisen toimintamallit olivat kehittyneet ja yleensä yhdistämisessä onnistuttiin. Urheilun ja opiskelun yhdistämisessä korostuivat yhteistyö, nuoren urheilijan oma vastuu sekä suunnittelun, tukikeinojen ja seurannan merkitys. Haasteita urheilun ja opiskelun yhdistämiselle aiheutui nuoren ajankäytön suunnittelusta, kokonaisrasituksesta, joustamattomuudesta opiskeluissa sekä riittämättömästä yhteydenpidosta toimijoiden välillä. Urheilulla oli selkeä vaikutus nuorten urheilijoiden kokonaisvaltaiseen kasvuun. Edellä mainittua tarkasteltiin ihmisenä ja urheilijan kasvamisena. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että urheilun ja opiskelun yhdistäminen koetaan tärkeäksi niin urheiluympäristössä kuin koulumaailmassakin. Urheilun ja opiskelun yhdistämisessä sekä nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa korustuvat nuoren urheilijan, lähipiirin, urheiluympäristön ja koulumaailman yhteistyö. Asiasanat: kokonaisvaltainen kasvu, opiskelu, urheilijat, urheilu, urheiluakatemia, yhteistyöfi
dc.description.abstractThe purpose of this qualitative study was to research how young athletes combine sport and studying and furthermore to examine their holistic growth in the sports academy environment. The study explored who are involved in young athletes’ everyday lives and how the combining of sport and studying was supported. It was also studied what kind of an impact the people in young athletes lives had to the athletes’ development and holistic growth. The theoretical framework of this study examined combining sport and studying within the Finnish school system and through sports academy development and cooperation. The concept of sport academy network consisted young athletes’ everyday lives. The significance of sports environment, school, family and friends was brought up in terms of young athletes’ holistic growth and development within this context. The research method in this study was semi-structured interview. Three athletes, three young athletes’ Olympic coaches, three employees of educational institutions and a sports academy coordinator were interviewed. Inductive qualitative analysis was used in this study. According to the study the methods of combining sport and studying were developed over the years and usually athletes were successful in it. Combining sport and studying emphasized cooperation, the young athlete's responsibility and design, means of support and the importance of follow-up in the process. Challenges in combining sport and studying were time management, over all stress, lack of flexibility and the lack of communication in the network. Sport had a significant impact on the holistic growth of the young athletes. Young athletes’ growth was examined from two perspectives: person’s individual growth and growth as an athlete. The conclusion of this study is that combining sports and studying can be considered important in both sports world and in school environment. Cooperation with athletes’ inner circle, sporting environment and school is important when combining sport and studying as well as in relation to young athletes’ holistic growth. Keywords: athletes, cooperation, holistic growth, sport, sport academy, studyingen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkokonaisvaltainen kasvu
dc.subject.otheropiskelu
dc.subject.otherurheilijat
dc.subject.otherurheilu
dc.subject.otherurheiluakatemia
dc.subject.otheryhteistyö
dc.titleUrheilun ja opiskelun yhdistäminen nuoren urheilijan elämässä urheiluakatemiaympäristössä : "urheilijoilla on valmiudet hoitaa koulu asiallisesti. Se on enemmän asenteesta kiinni, että kiinnostaako ja jaksaako!"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403241393
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-03-24T07:56:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysourheiluakatemiat
dc.subject.ysoyhteistyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record