Show simple item record

dc.contributor.authorParkkonen-Manninen, Elina
dc.date.accessioned2014-03-19T17:20:34Z
dc.date.available2014-03-19T17:20:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1311177
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43087
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisissa monialaisissa verkostoissa luokanopettaja tekee työtään kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen asioissa. Tutkimuksen avulla myös haluttiin tietää, mistä monialaisista verkostoista opettaja saa apua sijoitetun lapsen asioiden hoitamiseen. Lisäksi haluttiin selvittää, kuka tai ketkä ovat luokanopettajan kasvatuskumppaneita, kun kyseessä on sijoitettu lapsi.Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä luokanopettajaa keväällä 2013. Opettajat piirsivät sijoitetun lap-sen asioihin liittyvästä monialaisesta työstä sosiaalisen verkostokartan. Opettajat valikoituivat tutkimukseen monivuotisen työkokemuksensa perusteella ja myös siksi, että heillä jokaisella oli ollut työuransa aikana kodin ulkopuolelle sijoitettuja oppilaita. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla.Tutkimustulosten mukaan luokanopettajan tärkeimmiksi verkostoiksi kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen asioiden hoitamisessa tulivat sijaisperheiden vanhemmat ja perhekodin työntekijät. Myös koulun oppilashuoltoryhmä nousi tärkeäksi verkostoksi. Erityisopetuksesta erityisopettajan tuoma työpanos verkostotyöhön nähtiin merkittävänä. Opettajat saivat apua sijoitetun lapsen kanssa tehtävään työhön sijaisvanhemmilta, erityisopettajalta, oppilashuoltoryhmältä sekä koulun johdolta. Suurin apu tuli kuitenkin sijaisperheiltä. Opettajat nimesivät sijaisperheet myös lähimmiksi kasvatuskumppaneikseen. Kasvatuskumppanuus käsitteenä ei ollut luokanopettajille tuttu ja merkityksellinen. Kasvatuskumppanuutta kuvailtiin kodin ja koulun välisenä yhteistyönä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermonialainen yhteistyö
dc.subject.otherkasvatuskumppanuus
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.titleLuokassa kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi : opettajan näkökulma koulun monialaisesta yhteistyöstä
dc.title.alternativeOpettajan näkökulma koulun monialaisesta yhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403191377
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-03-19T17:20:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomonialaisuus
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysokasvatuskumppanuus
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysooppilashuolto
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoverkostotyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record