Show simple item record

dc.contributor.authorMattila, Alli
dc.contributor.authorYlisaukko-oja, Paula
dc.date.accessioned2014-03-12T18:14:01Z
dc.date.available2014-03-12T18:14:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446260
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43067
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmamme keskittyy terapeutin sisäisen dialogiin. Tarkoituksenamme on selvittää, millaisia ääniä terapeutin sisäisessä puheessa on kuultavissa, ja ovatko nämä ristiriidassa keskenään. Tutkimuksemme pohjaa dialogiseen viitekehykseen sekä Roberin sisäisen dialogin tutkimuksiin. Tutkimme terapeutin sisäisiä ääniä jälkihaastattelun (Stimulated Recall Interview) avulla, jossa koehenkilöitä pyydettiin palauttamaan mieleensä istunnon aikaisia ajatuksia näyttämällä heille terapiaistunnosta nauhoitettuja katkelmia. Nimesimme sisäisessä dialogissa havaittavissa olevat äänet ja muodostimme niistä grounded theory -menetelmän avulla hierarkkisen mallin. Ristiriitoja tutkimme poimimalla sisäisestä dialogista katkelmat, joissa äänet eivät tukeneet toisiaan, vaan olivat vastakkaisia keskenään. Tutkimustuloksemme osoittivat, että terapeutin sisäinen dialogi oli hyvin monimuotoista ja äänet esiintyivät vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Hierarkkisen mallin pääkategorioiksi muodostuivat ammatilliset ja henkilökohtaiset äänet. Lisäksi osoittautui, että äänet olivat ristiriidassa keskenään. Kolme yleisintä ristiriitatyyppiä olivat aktiivisten ja inhibitoristen äänten välinen ristiriita, ammatillisten ja henkilökohtaisten äänten välinen ristiriita sekä kielteisten ja myönteisten äänten välinen ristiriita. Tutkimuksemme valaisee sisäisten äänten monimuotoisuutta ja etenkin henkilökohtaisten äänten merkitystä ammatillisten äänten rinnalla. Tutkimuksemme ansiosta terapeutti voi lisätä tietoisuuttaan äänten monimuotoisuudesta ja ristiriitaisuudesta sekä oppia kiinnittämään huomiota niiden merkitykseen terapiaprosessissa.fi
dc.description.abstractOur master’s thesis focuses on the therapist’s inner dialogue. Our aim is to examine what kind of voices are heard in the inner speech and are they possibly in conflict with each other. Our research is based on the dialogical theory and Rober’s studies of inner dialogue. We studied therapist’s inner voices by the Stimulated Recall Interview -method, in which the participants were asked to recall the thoughts that they had in the therapy session by showing them video material from the session. We named the detectable voices and formed a hierarchical model by using the Grounded Theory -method. Furthermore we studied the conflicts by finding the extracts where the voices didn’t support each other but were contradictory. Our findings showed that therapist´s inner dialogue is highly polyphonic and the voices interact considerably. The main categories of the hierarchical model were the professional and the personal voices. Our research proved also that the voices did conflict. The three most common conflict types were the conflict between active and inhibitory voices, the conflict between professional and personal voices and the conflict between positive and negative voices. Our research illuminates the multiplicity of the inner voices and especially the prominence of the personal voices beside the professional voices. Due to our research the therapist can improve the awareness of the voice’s variety and incoherence and learn to pay attention to their meaning in the therapy process.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (38 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersisäinen dialogi
dc.titleTerapeutin sisäinen dialogi : sisäiset äänet ja niiden väliset ristiriidat osana terapeutin työtä
dc.title.alternativeSisäiset äänet ja niiden väliset ristiriidat osana terapeutin työtä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403121335
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2014-03-12T18:14:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysodialogi
dc.subject.ysoterapeutit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record