Show simple item record

dc.contributor.authorKurkela, Raisa
dc.date.accessioned2014-02-18T08:30:21Z
dc.date.available2014-02-18T08:30:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1308746
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42975
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitän sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta kaksoisdiagnoosipotilaiden kohtaamia haasteita ja ongelmakohtia psykiatrisessa sairaalassa hoitoprosessin aikana. Haasteilla ja ongelmakohdilla tarkoitan niitä asioita, jotka toimivat joko esteinä tai hankaloittavat kaksoisdiagnoosipotilaan hoidon ja avun saamista. Kaksoisdiagnoosipotilaat ovat marginaalinen ryhmä yhteiskunnassa ja syrjäytymisriskiä voidaan heidän kohdallaan pitää suurena johtuen mm. palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta. Aineistoni koostuu kuuden psykiatrisessa sairaalassa työskentelevän sosiaalityöntekijän haastattelusta. Keräsin aineiston puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla ja analyysin toteutin käyttäen Derek Layder adaptiivisen teorian mallia. Aineiston analyysissä olen hyödyntänyt aiempaa tutkimusta ja esittelen omia tutkimustuloksiani peilaten niitä aiempaan tutkimukseen, vuoropuhelumaisesti. Sosiaalityöntekijöiden mukaan kaksoisdiagnoosipotilaat kohtaavat hoitoprosessin aikana paljon haasteita. Suurimmiksi haasteiksi nousivat lukuisat sosiaaliset ongelmat, asenteellisuus päihdeongelmaisia kohtaan sekä palvelujärjestelmän hajanaisuus ja sen aiheuttamat esteet palveluiden ja avun saannille. Sosiaalityöntekijöiden mukaan haasteita oli löydettävissä perustarpeiden, kuten asumisen ja toimeentulon suhteen. Sosiaalityöntekijät kuvasivat työntekijöiden asenteellisuuden vaikutusta hoitoon pääsyyn sekä avun saantiin. Asenteellisuuden nähtiin aiheuttavan ongelmia myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiselle kaksoisdiagnoosipotilaiden kohdalla. Suurimpana haasteena sosiaalityöntekijät toivat esiin palvelujärjestelmän pirstaleisuuden, minkä nähtiin pahimmillaan johtavan siihen, ettei mitään apua ollut saatavilla. Sosiaalityöntekijöiden mukaan päihdepalveluissa potilas saatetaan arvioida liian ”psykiatriseksi” ja mielenterveyspalveluissa edellytetään päihteidenkäytön hallintaa. Sosiaalityöntekijöiden mukaan tarpeenmukaisia palveluita on vain vähän, jos lainkaan, ja myös hoidon jatkuvuus kärsii palvelujärjestelmän rakenteiden vuoksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkaksoisdiagnoosi
dc.subject.othersyrjäytyminen
dc.subject.otherterveydenhuollon sosiaalityö
dc.subject.otherpäihteet
dc.subject.othersyrjintä
dc.subject.othermielenterveysongelmat
dc.title"Nää ihmiset on hyvin eriarvosessa asemassa" : kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitoon liittyvät haasteet ja ongelmakohdat psykiatrisissa sairaaloissa sosiaalityöntekijöiden kuvaamina
dc.title.alternativeKaksoisdiagnoosipotilaiden hoitoon liittyvät haasteet ja ongelmakohdat psykiatrisissa sairaaloissa sosiaalityöntekijöiden kuvaamina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201402181248
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2014-02-18T08:30:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokaksoisdiagnoosi
dc.subject.ysosyrjäytyminen
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysopäihteet
dc.subject.ysosyrjintä
dc.subject.ysomielenterveysongelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record