Show simple item record

dc.contributor.authorLeppiniemi, Päivi
dc.date.accessioned2014-02-10T15:44:06Z
dc.date.available2014-02-10T15:44:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1308187
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42934
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kuvailla erityisoppilaan osittaista integraatiota yleisopetukseen Jyväskylän perusopetuksen alakoulujen vuosiluokilla 1- 6. Tutkimuksessa selvitettiin puhelinhaastatteluissa 81 alakoulun erityisopettajalta, paljonko osittain yleisopetukseen integroitu erityisoppilas osallistuu yleisopetukseen viikossa ja missä oppiaineissa. Tutkimuksessa vertailtiin eri ryhmien välistä osallistumista yleisopetukseen ja selvitettiin haastattelemalla neljän erityisopettajan käsityksiä osittaisen integraation syistä, hyödyistä ja haitoista. Tilastollisessa päättelyssä käytettiin hyväksi erilaisia jakaumia ja tilastollisia testejä kuten t-testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. Haastattelut litteroitiin ja haastattelujen analyysissä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Osittain yleisopetukseen integroidut erityisoppilaat (n 269) jaettiin kahteen ryhmään: pääasiassa yleisopetuksessa ja pääasiassa erityisopetuksessa opiskeleviin. Pääasiassa yleisopetuksessa opiskelevia oli 68 % tutkittavista. He opiskelivat erityisopetuksessa yleisimmin äidinkieltä, matematiikkaa ja englantia. Pääasiassa erityisopetuksessa opiskelevia oli 32 % tutkittavista ja he opiskelivat yleisopetuksessa taito- ja taideaineita, joista useimmiten liikuntaa. Oppilaat, joille päätös erityisestä tuesta oli tehty oppimisvaikeuksien takia osallistuivat yleisopetukseen merkitsevästi enemmän kuin oppilaat, joiden erityisen tuen syy oli lievä tai vaikea kehitysviivästymä. Osittain yleisopetukseen integroituja poikia oli lähes puolet enemmän kuin tyttöjä. Poikien ja tyttöjen yleisopetukseen osallistumisen määrät eivät kuitenkaan eronneet merkitsevästi toisistaan. Osittainen integraatio oli seurausta koulun toimintakulttuurista, oppilaan kyvyistä ja opettajista. Erityisoppilaan yleisopetukseen osallistumisen nähtiin hyödyttävän erityisoppilaan sosiaalisia suhteita. Osittaisen integraation haittoina nähtiin oppilaan stressaantuminen ja yleis- ja erityisopetusjärjestelyiden yhteensovittaminen. Osittaisen integraation mahdollisuus nähtiin myös esteenä oppilaan täydelle integraatiolle. Tutkimuksen johtopäätöksinä oli, että erityisoppilaiden yleisopetukseen osallistumisen vaihteluväli oli valtava. Näyttää myös, että mitä vammaisemmasta tai poikkeavammasta oppilaasta on kysymys, sitä vähemmän hän yleisopetukseen osallistuu. Koulujen erilaiset toimintakulttuurit vaikuttivat myös erityisoppilaiden yleisopetukseen integraation määrään. Jatkossa olisi tärkeää tutkia oppilaiden omia kokemuksia osittaisesta integraatiosta yleisopetukseen, sillä tutkimustulosten valossa näyttää, että osittainen integraatio ei ole välttämättä paras ratkaisu kaikille oppilaille.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (47 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherosittainen integraatio
dc.subject.othererityisoppilas
dc.titleErityisoppilaiden osittainen integraatio yleisopetukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201402101215
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-02-10T15:44:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoerityisoppilaat
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysoyleisopetus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record