Show simple item record

dc.contributor.authorGruborovics, Essi
dc.date.accessioned2013-12-18T14:41:22Z
dc.date.available2013-12-18T14:41:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290484
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42695
dc.description.abstractTutkielma käsittelee Helsingin Arabianrannassa sijaitsevan yhteisöllisen senioritalo Loppukirin toimintaa ja asukkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä. Loppukiri on asukkaidensa rakennuttama kerrostalo, jonka tarkoitus on aktiivisen elämäntavan ja tiiviin sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen ikääntyvien asukkaiden kesken. Loppukirin asukkaat asuvat omissa asunnoissaan, mutta taloon on rakennettu 400 neliötä yhteisiä tiloja. Asukkaat jakavat arjen valmistamalla yhteisen päivällisen jokaisena arkipäivänä ja huolehtimalla yhteisten tilojen kunnossapidosta. Tutkielmassa tarkastelen Loppukiriä yhteisöllisyyden näkökulmasta ja yhteisöllisyyttä asukkaiden elämäntapana. Selvitän, minkälaiset syyt ja tarpeet ovat saaneet Loppukirin asukkaat hakeutumaan asumaan yhteisölliseen senioritaloon. Tutkielman pääpaino kohdistuu siihen, miten yhteisöllisyys koetaan Loppukirissä, minkälaisia merkityksiä se saa ja miten se talon arjessa ilmenee. Tarkastelen myös henkilökohtaisten syiden taakse kätkeytyviä yhteiskunnallisia kytköksiä. Tutkielmaa varten haastattelin seitsemää Loppukirin asukasta. Haastateltavista suurin osa alkoi eläkeiän kynnyksellä pohtia omaa tulevaisuuttaan. Kokemukset läheisten vanhenemisesta ja yhteiskunnallisen tuen puutteesta sai heidät kiinnostumaan yhteisöasumisesta. Kaikille haastateltaville yhteisöllisyys ei kuitenkaan ollut ensisijainen syy muuttaa Loppukiriin. Haastatteluaineiston perusteella yhteisöllisyys ilmenee voimakkaasti erilaisissa arjen toiminnoissa. Loppukirin arjen kolme tärkeintä teemaa ovat työnteko, yhteisruokailu ja naapuriapu. Työnteon koetaan jäsentävän elämää, antavan siihen rytmin ja tarkoituksen. Talon suuressa yhteiskeittiössä tapahtuva ruuanlaitto kokoaa ihmiset yhteen iloisen ja nautintoa tuottavan asian, ruoan, ympärille. Yhdessä työskentely myös hioo ihmisiä yhteen ja tuo asukkaita lähemmäksi toisiaan. Työryhmistä, joihin talon asukkaat on jaettu, muotoutuu työviikkojen aikaisten ponnistelujen kautta monelle talon tärkein sosiaalinen ryhmittymä. Yhteisruokailu on yhteisön kantava teema ja yhteisöllisyyden ydin. Päivittäin tapahtuva kohtaaminen toisten kanssa lisää sosiaalista turvallisuutta. Yhteisen päivälliseen liittyy vahvasti myös kulttuurisia merkityksiä sisältävä puoli. Yhteisössä harjoitettu naapuriapu on tärkeää sosiaalisen turvallisuuden kannalta. Naapuriavulla on kuitenkin rajansa: asukkaat eivät voi ryhtyä toistensa omaishoitajiksi, vaan yhteiskunnan on kannettava vastuu silloin, kun pelkkä naapuriapu ei enää riitä. Tiivis yhteiselämä yhteisössä synnyttää väistämättä myös konflikteja ja yhteisön sisäistä kritiikkiä. Asukkaiden erilaiset motiivit Loppukirissä asumiseen aiheuttivat tyytymättömyyttä yhteisön toimintaa kohtaan. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna Loppukiri koetaan kuitenkin paikaksi, jossa ikääntyneet voivat tuntea itsensä hyödyllisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Asukkaat voivat myös tuntea ylpeyttä siitä, että he ovat omalla työllään rakentaneet ainutlaatuisen senioriyhteisön. Loppukiri voidaan nähdä osana elämänpolitiikan ilmiötä. Jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa minuuden rakentaminen on refleksiivinen projekti, joka perustuu jatkuvasti uudistettaviin elämäkerrallisiin narratiiveihin. Näin myöskään ikääntyvien ei ole pakko tyytyä asumaan yksin omassa kodissaan tai muuttaa palvelutalon asukkaaksi, vaan heillä on mahdollisuus rakentaa yhteiskuntaan omin avuin uudenlaisia asumismuotoja, jotka sopivat nykyaikaiselle eläkeläiselle.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (122 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheryhteisöllisyys
dc.subject.otheryhteisöt
dc.subject.otheryhteisöasuminen
dc.subject.otherelämäntapa
dc.subject.otherarki
dc.subject.othervanhuus
dc.subject.otherikääntyminen
dc.titleYhdessä jaettu : yhteisöllinen elämäntapa senioritalo Loppukirissä
dc.title.alternativeYhteisöllinen elämäntapa senioritalo Loppukirissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312182835
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.date.updated2013-12-18T14:41:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoyhteisöt
dc.subject.ysoyhteisöasuminen
dc.subject.ysoelämäntapa
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysovanhuus
dc.subject.ysoikääntyminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record