Show simple item record

dc.contributor.authorÅlander, Iikka
dc.date.accessioned2013-12-18T09:09:03Z
dc.date.available2013-12-18T09:09:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290433
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42685
dc.description.abstractGlobalisoituva maailma nivoutuu monimutkaisella tavalla useiksi sosiaalisiksi tiloiksi ja tässä prosessissa liikkuvuuden kasvulla ja levittäytymisellä on merkittävä osa. Historiallisesti periferiset alueet liittyvät osaksi globaalia maailmaa lentokenttien, rautateiden ja tieverkkojen tuodessa mukanaan ihmisvirtoja, jotka aikaansaavat kulttuurisia ja kielellisiä muutoksia. Keskellä näitä muutoksia ovat sekä liikkuvuutta varten rakennetut ympäristöt, eli mobiilit tilat, että nykyajan globaali kieli, englanti. Tätä taustaa vasten asettuvan tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa mobiileja tiloja kommunikatiivisina ympäristöinä tutkimalla näihin tiloihin sijoitettuja tekstejä sekä niiden välityksellä tapahtuvaa kommunikaatiota Jyväskylän Matkakeskuksella. Osana tämän kommunikaation tarkastelua tarkastellaan myös englannin roolia mobiiliuden viestimisessä. Tämän lisäksi tutkimuksen on tarkoitus testata geosemioottista lähestymistapaa ja sen soveltumista metodologian pohjaksi ja näin mahdollistaa tutkimuskenttällä käytävään metodologiseen keskusteluun osallistuminen. Aineisto koostuu 128 valokuvasta sekä Matkakeskuksella observoidun sosiaalisen vuorovaikutuksen pohjalta tehdyistä muistiinpanoista. Tuloksien perusteella mobiili tila on kommunikatiivisena ympäristönä tiukasti kontrolloitu. Tämä oli nähtävissä niin rajoittuneessa sosiaalisen vuorovaikutuksen kentässä, sijoitetun tekstin tarkassa hallinnoimisessa, kuin mobiiliuden konventionalisoituneessa viestimisessä. Englannin käyttämisen viestinnälliset funktiot eivät rajoittuneet pelkästään kommunikatiivisten tarpeiden täyttämiseen, vaan englantia käytettiin myös viestimään mobiiliutta luomalla konnotaatioita globaaliin liikkuvuuteen. Geosemiotiikan käyttäminen metodologian perustana tuotti odotettuja tuloksia ja kykeni tarjoamaan riittävän laajan teoreettisen pohjan sijoitettujen tekstien tarkastelemiseen useista näkökulmista. Sijoitettujen tekstien metodologioita koskevan keskustelun kommentointi havaintojen pohjalta todettiin mahdolliseksi ja johtopäätöksenä todettiin, että metodologioiden tarkempi muotoilu mahdollistaisi uusien teorioiden muodostuksen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEmplaced language
dc.subject.otherLinguistic landscapes
dc.subject.otherGeosemiotics
dc.subject.otherEnglish as a global language
dc.subject.otherMobility
dc.titleCommunication in a mobile space : a geosemiotic study of mobility as a communicated item and the use of English in emplaced signs
dc.title.alternativeGeosemiotic study of mobility as a communicated item and the use of English in emplaced signs
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312182826
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2013-12-18T09:09:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokansainvälinen liikkuvuus
dc.subject.ysoliikkuvuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record