Show simple item record

dc.contributor.authorKaravirta, Tiina
dc.date.accessioned2013-12-04T09:14:07Z
dc.date.available2013-12-04T09:14:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288486
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42587
dc.description.abstractTiivistelmä. Karavirta, Tiina. 2013. ”Kaikille tällä lapiolla näin paljon...” Tapaustutkimus päivähoitopalvelun johtamisesta kuntarakennemuutoksessa. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 127 sivua + 5 liitettä. Kuntarakennemuutoksen vaikutukset heijastuvat organisaatiotasolla myös päivähoitoon, jossa vastikään on muutettu hallinnonalaa sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön ja samanaikaisesti odotetaan uutta varhaiskasvatuslakia. Muutokset kunnan ja päivähoidon organisaatioissa vaikuttavat myös päivähoidon johtamisen järjestelyihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisista tehtävistä päivähoidon johtaminen koostuu ja erityisesti, miten johtaminen toteutuu kuntarakennemuutoksen aikana hallinto-, palvelu- ja henkilöstöjohtamisen näkökulmista. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tapauksena on Äänekosken kaupungin päivähoito. Kolme kuntaa Äänekoski, Suolahti ja Sumiainen yhdistyivät yhdeksi kaupungiksi vuonna 2007. Keräsin haastatteluaineistoni Paras-hankkeen aikana vuoden 2007 lopussa, jolloin yhdistymisestä oli kulunut lähes vuosi. Toteutin haastattelut teemahaastatteluina. Kohdejoukkooni kuului Äänekosken uusi perhepalvelujohtaja, kaksi perhepäivähoidon ohjaajaa ja seitsemän päiväkodin johtajaa. Analyysini perusteella hallintojohtamisen osa-alueiksi muodostuivat hallintojohtamisen suunnitteleminen, päätösten tekeminen, palkkausasioista vastaaminen, kuntaorganisaatiossa vaikuttaminen ja talousasioista vastaaminen. Esimiehet kokivat hallintotöiden lisääntyneen muutoksen myötä, sillä yhtenäistämistyö lisäsi kokousten määrää. Osa esimiehistä koki, etteivät he muutoksen myötä enää voineet vaikuttaa päätöstentekoon samalla tavalla kuin ennen. Palvelujohtaminen muodostui päivähoitotoiminnan yhteensovittamisesta, pedagogisesta johtamisesta, palveluiden kehittämisestä, asiakaspalvelusta ja oheispalveluiden johtamisesta. Palvelujohtamisessakin yhteensovittaminen nousi vahvasti esille. Yhtenäistämisellä haettiin palveluiden tasavertaisuutta asiakkaiden näkökulmasta. Esimiehet kokivat, että palveluissa korostui Äänekoski-malli eli Suolahden ja Sumiaisten palveluita muokattiin enemmän Äänekosken päivähoidon mukaisiksi. Henkilöstöjohtamisen osa-alueet koostuivat työyhteisön johtamisesta, henkilöstön hyvinvoinnin tukemisesta, turvallisuudesta vastaamisesta, henkilöstön tiedottamisesta ja henkilöstöhallinnosta vastaamisesta. Esimiesten mukaan muutoksen myötä heille jäi liian vähän aikaa henkilökunnalle. He kokivat tiedottamisen ja työssäjaksamisen tukemisen tärkeimmiksi tehtävikseen. Tulokset kohdistuivat erityisesti Äänekoskeen, mutta ne ovat jossain määrin siirrettävissä samankaltaiseen tapaukseen, sillä kuntien yhdistymisessä on havaittavissa tietynlaisia yhtäläisyyksiä. Kunnilla on erilaisia tapoja järjestää päivähoidon johtamista ja niiden toimivuus on myös kuntakohtaista. Näitä johtamistehtäviä ei voida suoraan siirtää toiseen kuntaan, mutta niitä voidaan hyödyntää ottamalla mallia hyviksi koetuista tavoista. Niiden avulla voidaan myös pyrkiä välttämään haasteita ja ongelmatilanteita. Asiasanat: päivähoito, varhaiskasvatus, päivähoidon johtaja, hallintojohtaminen, palvelujohtaminen, pedagoginen johtaminen, kuntarakennemuutos Keywords: day care, early childhood education, leadership in early childhood, administration, management, pedagogical leadership, association of municipalitiesfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpäivähoito
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.subject.otherpäivähoidon johtaja
dc.subject.otherhallintojohtaminen
dc.subject.otherpalvelujohtaminen
dc.subject.otherpedagoginen johtaminen
dc.subject.otherkuntarakennemuutos
dc.subject.otherday care
dc.subject.otherearly childhood education
dc.subject.otherleadership in early childhood
dc.subject.otheradministration
dc.subject.othermanagement
dc.subject.otherpedagogical leadership
dc.title"Kaikille tällä lapiolla näin paljon..." : tapaustutkimus päivähoitopalvelun johtamisesta kuntarakennemuutoksessa
dc.title.alternativeTapaustutkimus päivähoitopalvelun johtamisesta kuntarakennemuutoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312042734
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2013-12-04T09:14:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysohenkilöstöjohtaminen
dc.subject.ysopedagoginen johtaminen
dc.subject.ysokuntarakenne
dc.subject.ysorakennemuutos
dc.subject.ysokunnat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record