Show simple item record

dc.contributor.authorSeppänen, Tytti
dc.date.accessioned2013-12-03T20:03:23Z
dc.date.available2013-12-03T20:03:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288472
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42586
dc.description.abstractLuotettavan tiedon saaminen aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden toimintakyvystä ja toimintakyvyn muutoksista on tärkeää kuntoutustarpeen ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Aivoverenkiertohäiriöistä (AVH) seuraa usein pitkäaikaisia tai pysyviä oireita, jotka vaikuttavat sairastuneen henkilön toimintakykyyn. FIM® -järjestelmä on toimintakyvyn ja avuntarpeen seuranta- ja arviointikokonaisuus, jota hyödynnetään muun kuntoutumisessa tapahtuvan muutoksen ja vaikuttavuuden arvioimisessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella FIM® -toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla mitattua motorista ja kognitiivista toimintakykyä ja toimintakyvyn muutosta AVH potilailla. Muutosta analysoitiin sairauden akuutissa, subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa, oikean ja vasemman hemisfäärin vaurioissa, naisilla ja miehillä, 36 päivän seurannan aikana. Tutkimusaineisto koostui 1.1.2010 – 31.12.2012 välisenä aikana FIM® -mittarilla ja RehabFIM™ -tietojärjestelmän avulla kerätyistä tiedoista. Analyysit tehtiin aivoverenkiertohäiriöitä sairastaville henkilöille, joille oli suoritettu toimintakyvyn alku- ja loppuarvioinnit. Materiaalina oli 1983 miestä ja 1526 naista (yht. 3509), keski-ikä 68 vuotta (16v – 102v). Analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia, riippumattomien ryhmien t-testiä ja verrannollisten parien t-testiä sekä yksi- ja monisuuntaista varianssianalyysiä. Tuloksista ilmeni, että FIM® -toimintakykymittarilla arvioidussa AVH -potilaiden toimintakyvyssä tapahtui positiivista muutosta alku- ja loppuarvioinnin välillä motorisella ja kognitiivisella osa-alueella. Sukupuolella ei ollut eroa toimintakyvyn muutoksessa, mutta iällä oli merkitystä. Muutosta oli havaittavissa sairauden akuutissa, subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa, muutos oli kaikissa ryhmissä tilastollisesti erittäin merkitsevää. Sillä, sairastiko vasemman tai oikean hemisfäärin vauriota, ei ollut vaikutusta kokonaispistemuutokseen. FIM®- mittari on herkkä mittamaan AVH -potilaiden toimintakykyä ja toimintakyvyssä tapahtuvaa muutosta sairauden akuutissa, subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa. Tehokas ja tarkka mittari auttaa kohdentamaan kuntoutuksen oikeaan aikaan ja takaa näin parhaat mahdolliset tulokset henkilön toimintakyvyn parantumiselle.fi
dc.description.abstractTo obtain reliable information on the functional capacity and its changes in patients with cerebrovascular diseases is important for the rehabilitation needs and assessement of the effectiveness of rehabilitation. Stroke is often followed by a long-lasting or permanent deficit that affect person´s functional and cognitive capacity. Functional Independence Measure (FIM®System) is the most widely accepted functional assessment measure in use in the rehabilitation community. It is considered most useful for assessment of progress during inpatient rehabilitation. The purpose of this study was to examine the functional capacity and the changes in it in patients with stroke. The changes were analyzed when patient were in acute, sub-acute or chronic phase, and the right and left hemispheric lesions in both women and men were investigated. The data were collected by FIM instrument during the period of 1.1 2010 – 31.12 2012. All subjects were persons with stroke. FIM assessements were made at the beginning and the end of the rehabilitation. The material was 1983 men and 1526 women (3509 in total). Mean age was 68 years (from age 16 to 102). The statistical methods were cross-tabulation, t-tests and analysis of variance. The results showed positive changes in the functional status from the start of rehabilitative care to discharge in functional and cognitive capacity. Gender had no effect on the capacity of chance but the age was relevant. The positive change was detectable in patients with acute, sub-acute or chronic phase of disease. The chance was statistically highly significant in all three groups. There was no difference in total FIM score in person with the left or right hemispheric lesion. FIM System is a valid and reliable measure with stroke patients. It shows functional capacity and its changes that occur in patients with acute, sub -acute or chronic phase. It is an efficient and accurate measure to assist to target rehabilitation at the right time, ensuring the best possible results for the person´s functional capacity.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertoimintakyky
dc.subject.otheraivoverenkiertohäiriöt
dc.subject.otherFIM -toimintakykymittari
dc.subject.otherikääntyneet
dc.titleFIM® -mittari AVH potilaiden toimintakyvyn muutoksen seurannassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312032727
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2013-12-03T20:03:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysoaivoverenkiertohäiriöt
dc.subject.ysoikääntyneet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record