Show simple item record

dc.contributor.authorLias, Nina
dc.date.accessioned2013-11-28T11:55:56Z
dc.date.available2013-11-28T11:55:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288242
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42539
dc.description.abstractTutkielmassa on ollut tarkoituksena selvittää ja jäsentää yleisellä tasolla Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoisessa tukihenkilötoiminnassa tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä tukihenkilöiden itsensä kuvaamana. Varsinaisina tutkimuskysymyksinä olivat: millaista osaamista ja kompetensseja vapaaehtoiset tukihenkilöt kokevat oppivansa ja millaisena oppimisympäristönä vapaaehtoiset tukihenkilöt kokevat Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoistoiminnan? Tutkielma toteutettiin laadullisella tutkimusotteella ja tutkielman aineisto hankittiin teemahaastatteluna kohderyhmältä, joka muodostui kahdeksasta henkilöstä, joilla on ollut 4-15 vuotta kokemusta tukihenkilönä toimimisesta RIKU:ssa. Haastateltavat toimivat Etelä-Suomen ja Sisä-Suomen aluetoimistojen alueella. Aineiston analyysin lähtökohtana oli teoriasidonnainen sisällönanalyysi sekä tutkimuskysymyksiin pohjautuva teemoittelu. Tutkielman tulosten mukaan Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoiset tukihenkilöt kokevat oppivansa ennen kaikkea itsetuntemusta ja työn edistävän omaa kasvua ihmisenä. Toiminnassa koetaan opittavan tiedollista osaamista rikosoikeudellisen järjestelmän koko toimintaympäristöstä, ihmiselämästä sekä erilaisista auttamis- ja tukipalveluista. Taidollista osaamista on koettu kehittyvän sosiaalisissa ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoissa sekä tukemisen ja ohjaamisen taidoissa. Näiden lisäksi on opittu tiedonhankintataitoja sekä toimintavalmiuksia ajaa ihmisten etuja ja oikeuksia. Tukihenkilöt ovat kokeneet oppineensa enemmän henkilökohtaisen kokemuksen, itsemääräämisoikeuden ja autonomian kunnioittamista. Asenteita on muuttunut positiivisemmiksi oikeusjärjestelmää, sen toimijoita, auttamis- ja tukipalveluiden ammattilaisia kohtaan tukihenkilötyön myötä. Kriittisemmiksi asenteet ovat puolestaan muuttuneet mediaa ja julkisessa keskustelussa ilmenevää asenteellisuutta kohtaan. RIKU:n toimintaympäristössä vapaaehtoisten tukihenkilöiden oppiminen ja osaamisen kehittyminen kuvailtiin jatkuvana prosessina teoreettisen ja asiatiedon, käytännön tekemisen sekä kokemusten reflektoinnin ja jakamisen vuoropuheluissa. Oppimisen paikkoina ja osaamisen kehittymisen tiloina toimivat perus- ja täydennyskoulutukset, tukisuhteet sekä ammatillisten työntekijöiden tarjoamat yksilölliset ja ryhmätyönohjaukset, joita täydentävät muut yhteiset kokoontumiset. Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoisten yksilöllinen oppiminen ja osaaminen näyttää kehittyvän osittain organisaation ja sen asettaman tehtävän vaatimusten sekä esitettyjen osaamistavoitteiden mukaisesti, mutta tukihenkilötyössä opituista kompetensseista kuitenkin suurin osa on työ- ja arkielämässä tarvittavia toimintaympäristöstä toiseen siirrettäviä avainkompetensseja. Tutkielman tulosten perusteella Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta näyttäytyy hyvin organisoituna aikuisen arjen oppimisympäristönä. Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoistoiminta mahdollistaa osallistujiensa jatkuvan itsensä ja osaamisensa kehittämisen sekä oppimiseen ja tiedonhankintaan tarvittavien valmiuksien hankkimisen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherRikosuhripäivystys
dc.title"Tehokkainta oppimista ja oppimisympäristö, mitä on olemassa" : Suomen rikosuhripäivystyksen vapaaehtoisten tukihenkilöiden kokemuksia osaamisensa kehittymisestä tukihenkilötoiminnassa
dc.title.alternativeSuomen rikosuhripäivystyksen vapaaehtoisten tukihenkilöiden kokemuksia osaamisensa kehittymisestä tukihenkilötoiminnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311282683
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.date.updated2013-11-28T11:55:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysoarkielämä
dc.subject.ysoSuomi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record