Show simple item record

dc.contributor.authorNivala, Tuomas
dc.date.accessioned2013-11-14T16:16:12Z
dc.date.available2013-11-14T16:16:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1287200
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42461
dc.description.abstractTässä pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan sosiaalisen median mikroblogipalvelu Twitterin tuottaman datan tekstianalytiikkaa sekä arvioidaan tämän sovellettavuutta julkishallinnon palvelukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä Twitter-datan tekstianalytiikalla voidaan tutkia, millaisia menetelmiä näissä tutkimuksissa on käytetty ja millaisia tuloksia on saatu. Julkishallinnon osalta mielenkiinnon kohteena on se, kuinka näitä menetelmiä voidaan käyttää julkishallinnon organisaatioiden tekstianalytiikassa. Twitter-datan tekstianalytiikan menetelmien osalta tutkielmassa on tehty kirjallisuuskatsaus olemassa olevaan tutkimukseen. Empiirisessä osuudessa on suoritettu puolistrukturoidut teemahaastattelut aihepiiristä julkishallinnon kohdeorganisaatioiden edustajien kanssa. Nämä organisaatiot olivat Kansaneläkelaitos (KELA) ja Terveyden ja hyvinnoinnin laitos (THL). Tutkielman tuloksina havaitaan Twitter-datan tekstianalytiikkaa voitavan käyttää hyvin laaja-alaisesti erilaisissa tutkimuksissa. Tekstianalytiikan menetelmien todettiin soveltuvan erittäin hyvin Twitterin tekstidatan hyödyntämiseen lukuun ottamatta poliittista tutkimusta. Julkishallinnon todetaan hyötyvän potentiaalisesti lukuisin tavoin sosiaalisen median luoman datan seurannasta tekstianalytiikan keinoin. Sen sijaan Twitter-datan tekstianalytiikan menetelmien soveltuvuutta julkishallinnon oman tekstimuotoisen datan käsittelyyn ei voida tämän tutkielman perusteella arvioida.fi
dc.description.abstractIn this Master’s Thesis, examination has been done on the use of text analytics on Twitter-generated data and on the applicability of these methods for public governance. The purpose of the study is to define what types of research can be done based on Twitter data text analytics, what are the methods that has been used and what kind of results have been achieved. Further regarding public governance, interest is focused on how these methods could be applied. Regarding Twitter data text analytics methods, literature research was done on existing research literature. In the empirical part of the study semi-structured theme interviews were done with the representatives from two different organizations of the public governance. These organizations were the Social Insurance Institution of Finland (KELA) and National Institute for Health and Welfare (THL). As the result of the study, wide applicability of the text analytics methods on Twitter data was discovered. Twitter data text analytics methods can be efficiently used for variety of research topics although political research remains a challenging topic. Results indicate also that public governance can potentially benefit in various ways from the surveillance of social media data. However, the applicability of Twitter data-based text analytics methods for public governance’s own textual data cannot be evaluated on the basis of this study.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKansaneläkelaitos
dc.subject.otherTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
dc.subject.othertekstianalytiikka
dc.titleTwitterin tuottaman datan tekstianalytiikka ja sovellettavuus julkishallinnossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311142593
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2013-11-14T16:16:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoTwitter
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysojulkinen hallinto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record