Show simple item record

dc.contributor.authorSalminen, Pauliina
dc.date.accessioned2013-11-06T18:39:39Z
dc.date.available2013-11-06T18:39:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1286854
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42423
dc.description.abstractJYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntakasvatuksen laitos/Liikuntatieteellinen tiedekunta Salminen Pauliina: Liikunnanopettajien työssä viihtyminen. Laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista. Pro gradu –tutkielma, 65 s. Liikuntapedagogiikka 2013. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka liikunnanopettajat viihtyvät ja jaksavat työssään. Laadulliseen tutkimukseen haastateltiin kuutta työuran eri vaiheessa olevaa liikunnanopettajaa. Haastattelut tehtiin keväällä 2013 ja tutkimusjoukkoon valittiin kolme miestä ja kolme naista. Tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat lisäävät ja mitkä puolestaan heikentävät koettua työtyytyväisyyttä. Lisäksi haluttiin tietoa liikunnanopettajien käyttämistä selviytymiskeinoista, joilla he ennaltaehkäisivät työn kuormittavuutta. Liikunnanopettajien työtyytyväisyyteen myönteisesti vaikuttavista tekijöistä nousivat selkeästi esille mukavat työkaverit, kivat oppilaat sekä johdon tuki. Sekä miehet että naiset pitivät näitä asioita yhtä tärkeinä. Lähes kaikki liikunnanopettajat kokivat jatkuvan kiireen suurimmaksi työtyytyväisyyttä heikentäväksi tekijäksi. Lisäksi oppituntien ulkopuoliset työt, liikuntatilojen puute sekä haastavat oppilaat heikensivät koettua työtyytyväisyyttä. Vähän työkokemusta omaavat opettajat pitivät etukäteissuunnittelua onnistuneen oppitunnin edellytyksenä. Heidän oli myös kokeneempia opettajia vaikeampaa erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan. Jokainen liikunnanopettaja koki läheiset ihmissuhteet tärkeäksi työn kuormittavuutta ehkäiseväksi tekijäksi. Omien voimavarojen tunnistaminen sekä kyky erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan olivat parhaita keinoja edistää työssä viihtymistä ja omaa jaksamista. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat kouluihin, mikä vaikuttaa opettajien kokemaan kiireeseen. Koulujen olisi ehdottoman tärkeää miettiä omia arvojaan ja rohkeasti panostettava asioihin, jotka ne kokevat tärkeiksi. Opettajien sekä erityisesti liikunnanopettajien työssä viihtymiseen ja jaksamiseen kannattaa panostaa, koska heillä on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa tulevien sukupolvien asenteisiin sekä valmiuksiin selviytyä elämästä kunnialla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikunnanopettaja
dc.subject.othertyötyytyväisyys
dc.subject.otherkiire
dc.subject.othertyöelämän muutos
dc.titleLiikunnanopettajien työssä viihtyminen : laadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
dc.title.alternativeLaadullinen tapaustutkimus kuuden liikunnanopettajan kokemuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311062545
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2013-11-06T18:39:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyötyytyväisyys
dc.subject.ysokiire
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysotyökyky
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record