Show simple item record

dc.contributor.authorLeppämäki, Piia
dc.date.accessioned2013-09-17T09:23:52Z
dc.date.available2013-09-17T09:23:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1279978
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42169
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin johtajuuden näkökulmasta esimies-alaissuhteen laadun ja organisaatioluottamuksen vaikutusta organisaation innovointikyvykkyyteen. Empiirisen määrällisen tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa korkealaatuisen esimies-alaissuhteen vaikutuksesta luottamukseen ja innovointikyvykkyyteen organisaatiotasolla sekä toisaalta lisätä ymmärrystä organisaation innovointikykyyn vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaiset asiantuntijaorganisaatiot. Esimies-alaissuhteen laatua tarkasteltiin Leader-Member Exchange (LMX) -teorian mukaan joko korkea tai matalalaatuisena. Organisaatioluottamuksella tarkoitettiin ihmisten välistä luottamusta organisaatiossa, joka jakautuu tieto- ja tunneperusteiseen luottamukseen. Organisaation innovointikyvykkyyttä tarkasteltiin moniulotteisena käsitteenä, jonka ulottuvuuksia ovat tuote-, markkina- ja prosessi-innovatiivisuus, käyttäy-tymisen innovatiivisuus sekä strateginen innovatiivisuus. Tutkimuksessa rakennettiin teorioiden ja aikaisemman tutkimustiedon perusteella teoreettinen malli, joka kuvaa esimies-alaissuhteen laadun, organisaatioluottamuksen ja organisaation innovointikyvykkyyden välisiä suhteita sekä taustamuuttujien vaikutusta. Esimies-alaissuhteen laatua analysoitiin kahdenkeskisellä tasolla ja organisaatioluottamusta sekä organisaation innovointikyvykkyyttä organisaatiotasolla. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että korkealaatuiset esimies-alaissuhteet ja korkea ihmistenvälinen luottamus organisaatiossa parantavat organisaation innovointikyvykkyyttä. Lisäksi esimies-alaissuhteen korkea laatu lisää organisaatioluottamusta. Tutkimuksessa huomattiin eroja organisaatioiden välillä ja taustamuuttujien todettiin vaikuttavan esimies-alaissuhteen laatuun, luottamukseen ja innovointikyvykkyyteen. Tulokset osoittivat, että tutkimuksen teoreettinen malli on pätevä. Organisaatioluottamuksen todettiin olevan osittainen mediaattori esimies-alaissuhteen laadun ja organisaation innovointikyvykkyyden välillä. Korkealaatuinen esimies-alaissuhde lisää organisaation innovointikyvykkyyttä sekä suoraan että epäsuorasti organisaatioluottamuk-sen kautta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheresimies-alaissuhde
dc.subject.otherLMX
dc.subject.otherorganisaatioluottamus
dc.subject.otherorganisaation innovointikyvykkyys
dc.subject.otherinnovaatio
dc.subject.otherjohtajuus
dc.subject.othermediaattori
dc.titleEsimies-alaissuhteen laadun ja organisaatioluottamuksen vaikutus organisaation innovointikyvykkyyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201309172307
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.date.updated2013-09-17T09:23:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoesimies-alaissuhde
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysoorganisaatio
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoinnovaatiotoiminta
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysoluottamus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record