Show simple item record

dc.contributor.authorHyvärinen, Soili
dc.date.accessioned2013-09-05T17:58:47Z
dc.date.available2013-09-05T17:58:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1279289
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42066
dc.description.abstractSuomessa on arviolta 65 000 etäomaishoitajaa, jotka hoitavat lähinnä vanhempaansa tai isovanhempaansa. Tutkimusten mukaan tyypillisimmillään etäomaishoitajat ovat työssäkäyviä, korkeasti koulutettuja ja vastuuntuntoisia naisia. Etäomaishoiva on ilmiönä kuitenkin vielä suhteellisen tuntematonta etenkin suomalaisessa kontekstissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille etäomaishoitajien arjen kokemuksia omaisensa hoivasta ja hoivan järjestämisestä. Etähoivalla tai etäomaishoivalla tarkoitetaan sitä, että hoivan tarvitsijan ja -antaja asuvat mahdollisesti eri paikkakunnilla jopa eripuolella Suomea tai ulkomailla. Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelujen avulla kuudelta etäomaishoitajalta. Tutkimusote on laadullinen ja sen analysoinnissa on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä teemoja mukaillen. Teoriaohjaava analyysi oli toimiva lähestymistapa, koska se mahdollisti haastatteluiden uuden tiedon yhdistämisen jo olemassa olevaan tietoon. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että etäomaishoiva on luonteeltaan erityyppistä kuin samassa taloudessa tapahtuva omaishoiva. Etäomaishoitajien konkreettiset auttamistoimet eivät etäisyydestä johtuen ole hoivan keskeisin tehtävä. Etäomaishoitajan tehtävissä korostuivat eritahojen kanssa käytävät hoivaneuvottelut, hoivan järjestäminen sekä hoivan toteutumisen seuranta ja valvonta. Etäomaishoivassa välimatkan aiheuttama läsnäolon puute koetaan henkisti hyvin kuormittavana. Fyysinen ja taloudellinen kuormittavuus ei ollut kovin merkittävää. Etäomaishoiva vaikutti kuitenkin omaan elämään oman ajan tai perheen yhteisten ajan puutteena. Työelämässä olevilla oli hoivaan mahdollisesti virka-aikaan hoidettavien asioiden hoitaminen hankalaa, sillä se häiritsi keskittymistä työhön tai se ei ollut lainkaan mahdollista. Myös työstä palautuminen ja lepoaika jää vähemmälle, kun viikonloppuisin tehdään vanhuksen luona konkreettisia auttamistoimia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheretäomaishoitajat
dc.title"Vaikka missä olis niin se elämä pyörii sen hoidon ympärillä" : etäomaishoitajien kokemuksia hoivasta
dc.title.alternativeEtäomaishoitajien kokemuksia hoivasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201309052228
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2013-09-05T17:58:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysohoivatyö
dc.subject.ysoomaishoito
dc.subject.ysoomaishoitajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record