Show simple item record

dc.contributor.authorSievänen, Ellinoora
dc.date.accessioned2013-06-19T11:48:11Z
dc.date.available2013-06-19T11:48:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1270618
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41815
dc.description.abstractTutkimus käsittelee sitä, miten ryhmäviestintä on esillä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa. Ryhmäviestintää ei ole koulukontekstissa tutkittu paljon. Oppikirjojen tutkimus hyödyttää sekä opettajia että kirjojen tekijöitä, ja pinnalla olevan oppimateriaalikeskustelun ja opetussuunnitelmien muutoksen takia ajoitus on sopiva. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Miten ryhmäviestintää opetetaan yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa? 2. Onko ryhmäviestintä opiskelun kohde vai työtapa? 3. Millaisia ohjeita opettajan oppaissa on ryhmäviestintätaitojen arviointiin? 4. Vastaavatko oppikirjojen sisällöt opetussuunnitelman ryhmäviestinnälle asettamia tavoitteita ja sisältöjä? Tutkimuksen aineistona on neljä oppikirjasarjaa, Aleksis, Sisu, Uusi Loitsu sekä Taito, Voima ja Taju. Sarjoista tutkin oppikirjoja ja opettajan materiaaleja, harjoituskirjat ja muut lisävihot olen rajannut tutkimuksen ulkopuolelle, koska ne sisältävät yleensä vähän ryhmätehtäviä. Menetelmänä käytin sisällönanalyysia. Vertailin eri kirjasarjoja keskenään sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Näin selvitin, miten nykyiset oppikirjat vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. Tärkeitä käsitteitä työni kannalta ovat ryhmän toimintaan osallistuvien roolit, suhde- ja tehtäväkeskeiset ryhmätaidot, yhteistoiminnallinen ryhmätyö ja viestintäosaaminen. Ryhmäviestinnän opettamisessa on suuria eroja oppikirjasarjojen välillä. Ryhmäviestintä on kaikissa kirjoissa enemmän työtapa kuin opiskelun kohde, mutta Taito, Voima ja Taju sekä Sisu ovat huomattavasti viestinnällisempiä sarjoja kuin Aleksis ja Uusi Loitsu. Ryhmäviestintä on Uusi Loitsu -sarjassa opetuksen kohteena vain väittelytaitojen opetuksen yhteydessä, kun muissa sarjoissa eri viestintätilanteita esitellään useita. Sisu- ja Taito, Voima ja Taju -sarjoissa paneudutaan lisäksi viestintään yleisesti ja opiskellaan esimerkiksi kuuntelemista omana taitonaan. Kun ryhmäviestintä on työtapana, sitä käytetään yleisimmin kirjallisuuden opetuksessa. Ainoastaan Uusi Loitsu- ja Taito, Voima ja Taju -sarjojen opettajan materiaalissa on apua viestinnän arviointiin, Uusi Loitsu -sarjassa se kuitenkin painottuu työn lopputulokseen ja ryhmäprosessi jää toissijaiseksi. Sarjoista Sisu sekä Taito, Voima ja Taju vastaavat parhaiten tämänhetkistä opetussuunnitelmaa, Uudessa Loitsussa sisältö jää niukimmaksi. Aleksis on tällä hetkellä hyvin käytetty kirjasarja, mutta sen viestintäsisältö on melko suppea.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherryhmäviestintä
dc.subject.otheryläkoulu
dc.subject.otheroppikirjat
dc.subject.otheropetussuunnitelmat
dc.subject.otheräidinkieli ja kirjallisuus
dc.titleRyhmäviestintä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306192019
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2013-06-19T11:48:11Z
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoryhmäviestintä
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysokirjallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record