Show simple item record

dc.contributor.authorKelahaara, Lauri
dc.date.accessioned2013-06-19T10:18:33Z
dc.date.available2013-06-19T10:18:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1270533
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41813
dc.description.abstractTämä pro gradu -tutkielma keskittyy tietoarkkitehtuuriin ja sen kehittämiseen. Tutkielma koostuu kahdesta osiosta: kirjallisuuskatsauksesta sekä tapaustutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksessa esitellään kokonais- ja tietoarkkitehtuuria ja perustellaan tietoarkkitehtuurin merkityksiä ja hyötyjä. Tämän jälkeen käydään läpi yleisiä kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiä ja niiden sisältämiä suosituksia, jonka jälkeen esitellään eri viitekehyksien suosittelemia tietoarkkitehtuurikuvauksia. Tietoarkkitehtuurin kehittämisen luvussa esitetään lähestymistapoja, joiden avulla voidaan organisaation tietoja luokitella ja tunnistaa. Näiden lisäksi tarkastellaan organisaation ydintietoja ja sen rakenteita, sekä kuvataan kirjallisuudessa ehdotettuja ydintiedon kehittämisen prosesseja ja vaiheita. Sen jälkeen esitellään TOGAF:in sisältämän ADM-prosessin tietoarkkitehtuurin kehittämisvaiheet, jonka jälkeen käydään läpi tietoarkkitehtuurin kuvauskieliä ja mallintamiseen liittyviä asioita. Tapaustutkimuksessa tutkitaan yhden organisaation sisältämiä asiakas- ja henkilötietoja, sekä perehdytään niiden käsittelyn tutkimiseen. Tapaustutkimuksen tarkoitus on selvittää, voiko organisaatiossa käsitellä asiakas- ja henkilötietoja yhtenäisellä tavalla vaikka tietoarkkitehtuuria ja ydintietojen hallintaa ei ole kehitetty kovin pitkälle. Tapaustutkimus toteutettiin analysoimalla kohdeorganisaation kirjallisia dokumentteja, joiden tueksi tietoa kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Teemahaastatteluita tehtiin yhteensä kolme, joista kaksi oli ryhmähaastatteluja. Tapaustutkimus osoittaa, että mikäli organisaatio ei ole kehittänyt tietoarkkitehtuurin tai ydintietojen osa-aluetta, tällöin voi syntyä epäyhtenäisiä menetelmiä asiakas- ja henkilötietojen hallinnointiin, joka johtaa päällekkäisten asiakas- ja henkilörekisterien ylläpitämiseen. Tällä tavalla lopputuloksena organisaatiossa käsitellään ja hallinnoidaan päällekkäisiä asiakas- ja henkilötietoja organisaation eri yksiköissä, joka ei ole optimoitu ratkaisu pitkällä aikavälillä.fi
dc.description.abstractThis master’s thesis focuses on Data-Architecture and its development. The thesis consists of two parts: a literature review and a case-study. The literature review deals with Enterprise Architecture and presents general enterprise architecture frameworks which includes their recommendations and Data- Architecture descriptions. Then thesis continues by examining Data-Architecture in depth and also the meanings and benefits to develop Data-Architecture are validated. Literature review presents approaches and methods to classify and organise organisation’s data assets. In addition the thesis floats approaches to classify organisation’s Master Data and describes proposed Master Data development process and phases. Also TOGAF Architecture Development Method (ADM) is described focusing on the process of Data-Architecture development phase. The case study examines one organisation’s customer data and focuses on the management of personal data. The purpose of the case study is to reveal that whether the organisation’s management of customer and particularly personal data is consisted even if advanced Data-Architecture and Master Data Management has not been developed. The study was conducted by analyzing organisation’s written documents and analyzes were supported with interview studies. In total three interviews were performed and two of them were carried out as group interviews. The case study reveals that if the organisation has not developed advanced Data-Architecture and Master Data Management such cases may arise as inconsistent methods of customer and personal data management. Inconsistent management of data resources will lead to duplicated customer and personal data. As end results reveals this could appear as duplicated customer and personal data registers and databases which are set up, maintained and managed in various organisational units. As the literature review exhibits it is not optimized long-term solution.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJyväskylän kaupunki
dc.subject.othertietoarkkitehtuuri
dc.titleTietoarkkitehtuurin kehittäminen : case Jyväskylän kaupunki
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306192017
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2013-06-19T10:18:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokokonaisarkkitehtuuri
dc.subject.ysoasiakastiedot
dc.subject.ysohenkilötiedot
dc.subject.ysotietokannat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record