Show simple item record

dc.contributor.authorLuukkainen, Simo
dc.date.accessioned2013-06-14T08:57:03Z
dc.date.available2013-06-14T08:57:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1270077
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41764
dc.description.abstractSuomi on maantieteellisesti suuri maa, jossa asutus on vahvasti keskittynyt eteläiseen Suomeen. Tämä aiheuttaa sen, että Suomessa alueelliset talousolosuhteet eroavat merkittävästi toisistaan, mikä johtaa myös palveluiden epätasavertaiseen saatavuuteen. Myös liikuntapaikkapalveluissa on alueellisia eroja. Tilannetta on pyritty korjaamaan aluepolitiikan avulla, millä onkin pystytty osittain tasoittamaan alueellisia eroja. Pro gradu -tutkielmassani kuvailin, kuinka maantieteellinen sijainti vaikuttaa tasa-arvoon liikuntapaikkapalvelujen osalta Suomessa. Tutkimustehtävänäni oli kuvailla, kuinka liikuntapaikkapalvelujen alueellinen tasavertaisuus toteutui Suomessa liikunnan ELY-alueilla vuosina 1998–2009. Selvitin, kuinka tasavertaisessa asemassa kansalaiset olivat liikuntapaikkapalvelujen saavutettavuuden suhteen. Lisäksi selvitin, millaisia eroja liikuntapaikkaryhmittäin liikunnan ELY-alueiden välillä esiintyi. Aihe liittyy siihen ajankohtaiseen keskusteluun, jota käydään palvelujen tuottamisesta erityisesti ikääntyvien maakuntien ja heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien osalta. Hyödynsin tutkielmassani Kimmo Suomen johtamassa Liikuntapaikkapalvelut ja väestön tasa-arvo -tutkimuksessa (2000 & 2012) kerättyä postikyselyaineistoa. Lisäksi käytin samassa tutkimuksessa tehtyjä LIPAS-tietoihin perustuvia liikuntapaikkaryhmien peittoprosentteja. Vertasin näitä peittoprosentteja alueellisiin bruttokansantuotteisiin. Selvittäessäni, kuinka hyvin alueellinen tasavertaisuus on linjassa valtion asettamien normien kanssa, tutustuin lisäksi esimerkiksi liikuntalakiin ja hallitusohjelmiin. Liikuntapaikkapalveluiden alueellinen tasavertaisuus ei toteutunut Suomessa vuosina 1998–2009 kaikilta osin. Itä- ja Pohjois-Suomen väestö on epätasavertaisessa asemassa verrattuna Etelä- ja Länsi-Suomen väestöön. Itä- ja Pohjois-Suomessa on merkittävästi vähemmän valinnanvaraa liikunnan harrastamisessa kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Lisäksi etäisyydet liikuntapaikoille ovat muuta maata pidemmät erityisesti Lapissa. Liikuntapaikkaryhmien peittoprosenttien tarkasteltu osoittaa, että liikuntapaikat ovat selvästi heikommin saavutettavissa Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Alueiden taloudellisilla tilanteilla on myös merkitystä liikuntapaikkapalveluihin. Myönteistä on se, että väestö liikkuu eri puolilla Suomea lähes yhtä paljon jokaisella liikunnan ELY-alueella ja väestö kokee edellytykset liikunnan harrastamiseen hyviksi. Valtiohallinnon tahtotila ei monin osin toteudu liikuntapaikkapalvelujen tasavertaisuuden osalta. Liikunta on peruspalvelu ja sen harrastamiseen tulisi Suomessa olla jokaisella tasavertaiset mahdollisuudet. Liikuntapaikkapalveluiden alueellista tasavertaisuutta tulisi arvioida jatkossa säännöllisesti, jotta pystytään huolehtimaan tasavertaisista edellytyksistä liikunnan harrastamiseen ja kehittämään alueellisia liikuntaolosuhteita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikuntapalvelut
dc.subject.otherliikuntapaikat
dc.subject.otherpalvelut
dc.subject.otheralueellisuus
dc.subject.othertasa-arvo
dc.subject.otheryhdenvertaisuus
dc.titleLiikuntapaikkapalveluiden alueellinen tasa-arvo : tasavertaisuuden toteutuminen Suomessa liikunnan ELY-alueittain vuosina 1998-2009
dc.title.alternativeTasavertaisuuden toteutuminen Suomessa liikunnan ELY-alueittain vuosina 1998-2009
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306141966
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.date.updated2013-06-14T08:57:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysoliikuntapalvelut
dc.subject.ysoliikuntapaikat
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysoalueellisuus
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysoelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record