Show simple item record

dc.contributor.authorKaipainen, Kirsi
dc.date.accessioned2013-06-05T17:53:12Z
dc.date.available2013-06-05T17:53:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1269037
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41697
dc.description.abstractFyysisen aktiivisuuden edistämiseen tähtäävien interventioiden suunnittelussa on tarve ymmärtää niitä tekijöitä, mitkä ennustavat fyysisessä aktiivisuudessa tapahtuvia muutoksia. Inaktiivisten henkilöiden aktiivisemman elämäntavan muutoksiin vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin vähän näyttöä. Tässä tutkielmassa selvitettiin fyysisen aktiivisuuden kasvua ennustavia tekijöitä liikuntainterventiossa. Tutkielma on osa Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen tutkimusta "Keho ja tuleva terveys" (KEHOTUS). Aineisto koostui 60 inaktiivisesta 26–40 -vuotiaasta tutkimushenkilöstä (35 miestä, 25 naista), joille tehtiin kolmen kuukauden takautuva liikuntahaastattelu interventiojakson alussa ja välimittauskäynnillä (3 kk). Tutkittavien tuli olla perusterveitä ja BMI:n tuli olla tutkimuksen alussa 25-35 kg/m2. Tarkasteltavina muuttujina olivat ikä, sukupuoli, BMI, koulutustaso, siviilisääty, kuntotaso, muutosvalmius, kokonaisitsepystyvyys, liikunnan itsepystyvyys sekä psykologinen joustavuus. Muuttujia tarkasteltiin erikseen vapaa-ajan liikunnan, hyötyliikunnan ja näiden yhteenlasketun summan kohdalla (=kokonaisliikunta). Tulokset analysoitiin logistisella regressioanalyysillä. Koko tutkimusaineistossa (N=60) vapaa-ajan liikunnan x2(1)=7,43, p=0,009 ja kokonaisliikunnan kohdalla x2(1)=4,58, p=0,032 ikä oli yhteydessä siihen nousiko tutkittavien fyysinen aktiivisuus vai ei. Fyysistä aktiivisuuttaan vähintään 500 MET-min/vko nostaneet olivat iältään hieman nuorempia; vapaa-ajan liikunta [OR=0,82, 95 % luottamusväli (0,71; 0,95)] sekä kokonaisliikunta [OR=0,87, 95 % luottamusväli (0,76; 0,99)]. Kontrolliryhmän poistaminen analyyseistä (n=45) osoitti kokonaisliikunnan kohdalla hieman matalamman BMI:n kasvua ennustavaksi tekijäksi x2(1)=5,02, p=0,025, [OR=0,75, 95 % luottamusväli (0,57; 0,99)]. Tutkielman mukaan fyysisen aktiivisuuden kasvua ennustavia tekijöitä liikuntainterventiossa ovat ikä ja BMI. Tulevaisuudessa aiheen lisätutkiminen on tarpeen. Hyödyllistä olisi tutkia aihetta isommalla otoskoolla. Myös muiden potentiaalisten muuttujien tarkastelu antaisi aiheesta laajemman kuvan.fi
dc.description.abstractFor promoting the development of physical activity interventions it is important to understand the factors predicting changes in physical activity. Yet there is little evidence about the possibilities of introducing behaviour changes among physically inactive people towards a more active lifestyle. This study examinated factors predicting increase in physical activity in physical activity intervention. The study is part of Department of Health Sciences´s by University of Jyväskylä ´Keho ja tuleva terveys´ (KEHOTUS). Data consisted of 60 inactive 26-40 years old participants (35 men, 25 women). Participants had to be healthy and their BMI had to be 25-35kg/m² at the beginning of the study. Factors under examination were age, gender, BMI, educational background, marital status, fitness, readiness to change, self-efficacy, exercise self-efficacy and psychological flexibility. The factors were examinated separately by recreational exercise, functional exercise and these two together (=total exercise). Data was analysed using logistic regression analysis. In recreational exercise x²(1)=7,43, p=0,009 and in total exercise x²(1)=4,58, p=0,032 age predicted increse in physical activity. Those who increased their physical activity at least 500 MET-min/week were slightly younger; recreational exercise [OR=0,82, 95 % Cl (0,71; 0,95)] and total exercise [OR=0,87, 95 % Cl (0,76; 0,99)]. Leaving control group outside the analysis (n=45) showed that in total exercise BMI predicted increase in physical activity x²(1)=5,02, p=0,025. Those who increased their physical activity at least 500 MET-min/week had slightly lower BMI; [OR=0,75, 95 % Cl (0,57; 0,99)]. According to the present study the factors predicting increase in physical activity are age and BMI. In the future more research is needed. It would be useful to study the topic with bigger sample size. Also other potential factors should be studied.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherylipaino
dc.subject.otherkasvu
dc.subject.otherennustavat tekijät
dc.subject.otherliikuntainterventio
dc.titleFyysisen aktiivisuuden kasvua ennustavat tekijät terveillä ylipainoisilla inaktiivisilla aikuisilla liikuntainterventiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306051906
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.date.updated2013-06-05T17:53:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoliikkumattomuus
dc.subject.ysoylipaino
dc.subject.ysokasvu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record