Show simple item record

dc.contributor.authorKarjula, Heli
dc.date.accessioned2013-06-05T09:28:03Z
dc.date.available2013-06-05T09:28:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1268900
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41694
dc.description.abstractMuistisairaan henkilön omaishoitajana toimiminen on usein yksinäistä sekä raskasta. Omaishoitaja tarvitsee tukea omaishoitotyössä jaksaakseen. Yksi omaishoitajien jaksamiseen vaikuttava tekijä on sosiaalinen tuki, johon vertaistuki sisältyy. Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä tukea. Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata muistisairaan henkilön omaishoitajan kokemuksia vertaisilta saadusta tuesta sekä omaishoitajan vertaistukeen kohdistamia toiveita. Tutkimuksen aineistona olivat kahdeksan (N=8) omaishoitajan haastattelut. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan omaishoitajien oli mahdollista saada toisiltaan neuvoja sekä kokemukseen perustuvaa tietoa, minkä kautta omaishoitajat saivat uusia näkökulmia hoivatyöhön. Vertaistuki lievensi omaishoitajien yksinäisyyden kokemuksia ja vertaisten kanssa koettu samanhenkisyys sekä samankaltainen elämäntilanne lisäsi yhteenkuuluvuutta. Vertaistuki muodostui omaishoitajien kuvaamana emotionaalisesta tuesta, tiedollisesta tuesta sekä yhteenkuuluvuudesta ja vastavuoroisuudesta. Omaishoitajien vertaistukeen liittyvät toiveet koskivat mahdollisuutta irtautua arjesta sekä tuen ja rohkaisun tarvetta. Hengähdystauon mahdollistuminen koettiin tärkeänä tekijänä hoivatyössä jaksamisen kannalta. Omaishoitajien sosiaalisissa suhteissa oli tapahtunut muutoksia omaishoitajuuden myötä ja useat kaipasivat sosiaalista kanssakäymistä vertaisten kanssa. Huoli ja epätietoisuus tulevasta aiheutti omaishoitajille toiveita saada tukea ja rohkaisua tehtävässä toimimiseen. Omaishoitajat kokevat vertaistuen voimavarana, mikä auttaa heitä jaksamaan omaishoitajan tehtävässä. Omaishoitajat tekevät merkittävää työtä sekä hoidettavan kannalta että yhteiskunnallisesti tarkasteltuna. Vertaistuen mahdollistuminen sekä omaishoitajien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on haaste yhteiskunnallefi
dc.format.extent57 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervertaistuki
dc.subject.othervertaisryhmät
dc.subject.otherdementia
dc.subject.otheromaishoitajat
dc.titleVertaistuki muistisairaan henkilön omaishoitajan kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306051897
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2013-06-05T09:28:03Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysovertaistuki
dc.subject.ysovertaisryhmät
dc.subject.ysodementia
dc.subject.ysomuistisairaudet
dc.subject.ysoomaishoitajat
dc.subject.ysoomaishoito
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record