Show simple item record

dc.contributor.authorPoranen-Clark, Taina
dc.date.accessioned2013-06-04T13:31:38Z
dc.date.available2013-06-04T13:31:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1268927
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41687
dc.description.abstractKognitiivinen ja fyysinen toimintakyky ovat tärkeitä tekijöitä iäkkään henkilön toimintakyvyn kannalta. Muistisairaudet heikentävät merkitsevästi iäkkäiden henkilöiden kykyä selviytyä itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Toiminnanohjaus ja tarkkaavaisuus ovat keskeisessä roolissa iäkkäiden henkilöiden alaraajojen toimintakykyä vaativissa motorisissa toiminnoissa. Tämän pro gradu-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kognitiivisen tason yhteyttä alaraajojen toimintakykyyn. Tutkimuksessa käytettiin Life-Space Mobility in Old Age- tutkimushankkeen vuoden 2012 haastattelu ja tutkimusaineistoa. Tutkimukseen osallistui 848 Muuramen ja Jyväkylän alueella kotona itsenäisesti asuvaa 75- 90 -vuotiasta henkilöä. Muistia mitattiin Mini-Mental State Examination -testillä (MMSE) ja tarkkaavaisuutta MMSE-testiin sisältyvällä vähennyslaskutehtävällä. Alaraajojen toimintakykyä mitattiin Short Physical Performance Battery -testistöllä (SPPB). Aineistoa tarkasteltiin frekvenssijakaumien ja ristiintaulukoinnin avulla. Ryhmien välisien erojen merkitsevyys tarkasteltiin χ2-testin tai riippumattomien muuttujien Mann-Whitney U-testin avulla. Lineaarisen ja logistisen regressioanalyysien avulla selvitettiin muistin ja tarkkaavaisuuden yhteyttä alaraajojen toimintakykyyn. Tutkittavien MMSE -testin keskiarvo oli 26,15 pistettä (15-30). MMSE -testin vähennyslaskutehtävästä saadun pistemäärän keskiarvo oli 3,72 pistettä (0-5). SPPB–testin suoriutumispistemäärän keskiarvo oli 9,62 pistettä (0-12). Alaraajojen toimintakyky on yhteydessä muistiin (β= 0,173, p<0,001) ja tarkkaavaisuuteen (β=0,128, p=0.001). Yhden pisteen parempi suoriutuminen muistitestistä lisäsi 13 %:lla alaraajojen hyvän toimintakyvyn todennäköissyyttä (OR=1,134, 95 % CI=1,074-1,198) ja yhden pisteen parempi suoriutuminen tarkkavaisuutta mittaavasta vähennyslaskutehtävästä lisäsi 18 %:lla alaraajojen hyvän toimintakyvyn todennäköisyyttä (OR=1,182 95 % CI=1,068-1,308) . Samoilla henkilöillä on usein sekä kognitiivisen tason heikkenemistä että alaraajojen toimintakyvyn heikkoutta. Kognitiivisen toimintakyvyn yhteyttä alaraajojen toimintakykyyn olisi syytä tarkastella pitkittäisasetelmalla syy ja seuraus suhteen selvittämiseksi. Interventiotutkimukset kognitiivisen terapian hyödyistä muistitoimintoihin sekä alaraajojen toimintakykyyn antaisivat lisätietoa yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien suunnitteluun muistisairaille.fi
dc.description.abstractCognitive and physical functions are important factors in older people`s functional capacity to maintain an independent life. Cognitive impairment weakens considerably older people´s functional capacity. For older people executive function and attention are important factors in motoric movements which require the use of the lower extremities. The purpose of this study was to investigate the association between cognitive functions and lower extremity functions in the elderly. The study is part of the Life-Space Mobility in Old Age –project (LISPE). The interviews and tests were performed in 2012. The study involved 848 75 to 90-year-old community-dwelling people in the Muurame and Jyväskylä municipalities. Cognitive functions were measured with Mini-Mental State Examination test (MMSE). Lower extremity functions were tested with Short Physical Performance Battery (SPPB). Data were analyzed by computing frequencies and cross-tabulations. Comparisons between groups were performed using chi-square test or the independent samples Mann-Whitney U test. Linear and logistic regression analysis were used to investigate the association between SPPB and MMSE while taking the potential confounders into account. The mean of MMSE –test result was 26,15 points (range 15-30). The mean of subtraction was 3,72 points (range 0-5). The mean of SPPB –test was 9,62 (range 0-12). Linear regression analysis showed a significant linear association between memory (β=0,173, p<0,001), attention (β=0,128, p=0.001) and lower extremity. Better memory (OR=1,134, 95 % CI=1,074-1,198) and better attention (OR=1,182 95 % CI=1,068-1,308) are factors that can increase possibility to have good lower extremity functions. Same people seem to have both cognitive impairment and lower extremity declining. The association between cognitive functions and lower extremities should be studied further utilizing longitudinal study designs to enable better understanding of causality. Intervention study of cognitive therapy possible effects of cognitive performance and lower extremity function could give valuable information for planning different therapies for demented persons.en
dc.format.extent43 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikääntyneet henkilöt
dc.subject.otherfyysinen toimintakyky
dc.subject.otheralaraajojen toimintakyky
dc.subject.otherkognitiiviset toiminnot
dc.subject.othermuisti
dc.subject.othertarkkaavaisuus
dc.subject.otherväestötutkimus
dc.titleKognitiivisen tason yhteys alaraajojen toimintakykyyn iäkkäillä henkilöillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306041890
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2013-06-04T13:31:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysofyysinen toimintakyky
dc.subject.ysojalat
dc.subject.ysomuisti
dc.subject.ysotarkkaavaisuus
dc.subject.ysoväestötutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record