Show simple item record

dc.contributor.authorLahikainen, Esa Juhana
dc.date.accessioned2013-05-30T08:44:39Z
dc.date.available2013-05-30T08:44:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1268483
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41644
dc.description.abstractMobiilisovelluskehityksen kenttä on tällä hetkellä hyvin hajanainen. Sovelluskehittäjän näkökulmasta valittavana on useita eri lähestymistapoja mobiilisovelluksien luomiseen. Natiivien kehityspakkien rinnalle on tarjolla useita kymmeniä web-teknologioita hyödyntäviä monialustajulkaisun sovelluskehyksiä sekä edellämainittujen yhdistelmiä. Eri teknologioilla saman sovelluksen luominen voikin tuottaa hyvin erilaisia lopputuloksia käytettävyyden suhteen. Heuristinen arviointi on yksi suosituimmista käytettävyyden arviointimenetelmistä. Nykyisen mobiiliympäristön ominaispiirteiden vuoksi sen soveltaminen vaatii omat heuristiikat. Eri kehitysmenetelmillä luoduille mobiilisovelluksille ei ole kirjallisuudessa erityisiä heuristiikkoja. Jotta sovelluskehittäjä pystyisi yhdenmukaisella tavalla arvioimaan eri kehitysmenetelmillä luotuja mobiilisovelluksia, on luotava heuristinen viitekehys tähän tarkoitukseen. Tutkielmassa tutustutaan nykyaikaiseen mobiilisovelluskehitykseen ja sen eri paradigmoihin, jonka jälkeen ryhdytään kehittämään heuristista viitekehystä, mikä ottaa huomioon erityisesti mobiilin käyttökontekstin ja alustakonventiot. Luotu heuristinen viitekehys validoidaan heuristisilla arvioinneilla, joiden tuloksista huomataan uusien heuristiikkojen toimivan paremmin kuin Nielsenin vastaavat. Heuristinen arviointi menetelmänä paljastaa tosin omat ongelmansa, jotka johtuvat arvioijien subjektiivisista mielipiteistä ja menneisyydestä sekä heuristisen arviointimenetelmän löyhästä määritelmästä. Tästä huolimatta uusi heuristinen viitekehys vaikuttaa toimivan hyvin monialustaisia mobiilisovelluksia arvioitaessa ja sen hyödyt tulisi valjastaa etenkin kehityksen alkuvaiheissa.fi
dc.description.abstractThe field of mobile software development is very scattered. From a developer’s perspective there are a plethora of different approaches available for creating a mobile application. Competing with native SDKs there are tens of web-based platform-independent SDKs and combinations of the previously mentioned ones. When developing with different technologies end results can vary a lot – especially when considering usability and user interface. Heuristic evaluation is one of the most popular usability evaluation methods. Due to the current status of mobile development it is critical to have a case-specific set of heuristics for evaluation. In order to consistently evaluate plat-form-independent mobile applications, one must create a case-specific heuristic framework to go by with - since there isn’t an existing one. The thesis explores modern mobile software development and it’s main paradigms. After that, a set of heuristics is generated. The heuristic framework is planned particularly to fit for cross-platform and platform-independent mobile applications. The goal of the heuristics is to take mobile context and platform conventions into account. The generated heuristic framework is then validated in heuristic evaluations against Nielsen’s famous 10 heuristics. Heuristic evaluation as a method reveals it’s problems once again: evaluator’s subjective thoughts, past and the method’s loose definition pose a threat to it’s successful realization. Despite the problems of heuristic evaluation, the new set of heuristics seems to function better than Nielsen’s heuristics and heuristic evaluation is proven to be an effective way of usability evaluation at least when prototyping and iterating the application for first times.en
dc.format.extent67 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermobiilisovellukset
dc.titleModernin mobiilisovelluskehityksen pääparadigmat : ehdotus monialustaisten mobiilisovelluksien heuristiikoiksi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305301854
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2013-05-30T08:44:39Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysokäytettävyys
dc.subject.ysolangaton tekniikka
dc.subject.ysomatkapuhelimet
dc.subject.ysoarviointi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrights<br><br>The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival <a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities">workstation</a> at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.en
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston <a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat">arkistotyöasemalta</a>.fi
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record