Show simple item record

dc.contributor.authorPelkonen, Rosa
dc.date.accessioned2013-05-28T19:34:39Z
dc.date.available2013-05-28T19:34:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41603
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää miten B-ruotsin opettaja kouvolalaisella yläasteella käyttää kohdekieltä opetuksessaan. Kiinnostuksen kohteena oli myös opettajan sekä oppilaiden omat käsi-tykset kohdekielen käytöstä oppitunneilla. Tutkielma on kvalitatiivinen ja myös osittain kvantitatiivinen, sillä tutkielman materiaali koostuu tuntiobservoinneista ja kyselylomakkeista sekä opettajalle että oppilaille. Tutkimukseen osallistui kouvolalaisen yläasteen B-ruotsin opettaja, jolla on 15 vuoden työkokemus opettajana, ja hänen kaksi 9. luokan opetusryhmää. Opetusryhmissä oli yhteensä 36 oppilasta, joista 35 vastasi kyselyyn. Tun-tiobservointeja oli yhteensä neljä oppituntia, joiden aikana tein muistiinpanoja kaikesta tunneilla ta-pahtuneesta. Olettamuksenani oli ollut, että opettaja käyttäisi ruotsia vain rajoitetusti oppituntien aikana, mutta tämä osoittautui virheelliseksi luuloksi. Opettaja käytti kohdekieltä melko pitkälti läpi oppituntien, mutta joutui toki välillä vaihtamaan äidinkieleen, esimerkiksi kurinpidollisissa tilanteissa. Olettamus siitä, että suomea käytettäisiin ainakin kieliopin opetuksessa, osoittautui paikkansa pitäväksi tiedoksi. Yllättävän paljon opettajan kielivalintoihin vaikutti opetusryhmän yleinen taso. Opettaja itsekin ko-rosti tätä kyselyvastauksessaan. Oppilaat tuntuivat kyselyvastausten perusteella suhtautuvan pääosin positiivisesti opettajan kielenkäyttöön. Osa tosin toivoi enemmän suomea käytettävän esimerkiksi uusien asioiden opetuksessa, eivätkä kaikki oppilaat olleet ymmärtäneet kaikkia tunnilla ruotsin kie-lellä esitettyjä asioita. Tutkielman tuloksia ei voida lähteä yleistämään, eikä se olisi tarkoituksenmukaistakaan. Tutkielma tarjoaa näkökulman ja keskustelun aloituksen aihealueeseen, jota ei ole aiemmin tutkittu kyseisellä paikkakunnalla.fi
dc.format.extent29
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersvenska språket
dc.subject.othermålspråket
dc.subject.othermodersmål
dc.subject.otherkodväxling
dc.titleHur använder läraren svenska på lektionerna i nionde klass : en fallstudie
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305281810
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.date.updated2013-05-28T19:34:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record